Kurator

Det kan vara skönt att veta vem på skolan som man kan vända sig till när man behöver prata med någon, oavsett om det handlar om skolan, familjen eller andra relationer.

Hos oss skolkuratorer kan du också få tips om stipendier att söka, svar på frågor om CSN och andra instanser som kan ge ytterligare stöd och hjälp i olika frågor.

Vår målsättning är att du ska lyckas med dina studier och må bra. Vi arbetar för att skolan ska ge dig förutsättningar att klara av det. Vi är aktiva i skolans arbete med trygghet och likabehandling och är angelägna om att skapa en lugn och trygg studiemiljö. Vi har tystnadsplikt och du är alltid välkommen till oss!

Kontakta oss

Liza Leonhardt

Signatur: LLI

Kurator

EE, TE och VF-programmen

0480-45 16 18

072-714 80 08

Niklas Petersson

Signatur: PNI

Kurator

BA, FT, HV och NA-programmen

0480-45 16 91

072-205 13 58