Lars Kaggskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Elevhälsans infosida / Skolsköterska/skolläkare

Skolsköterska/skolläkare

Till oss kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Vi arbetar utifrån en helhetssyn med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Samtliga elever erbjuds i årskurs 1 ett individuellt hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Hälsosamtalet utgår ifrån ett frågeformulär som eleven fyller i enskilt. Frågorna berör elevens levnadsvanor och omfattar bl.a. stress-sömn- kost – motion. Vi tar även upp trivsel i skolan, fritidsintressen samt tankar omkring sexualitet, alkohol, tobak och droger. Vi har tystnadsplikt.

Vi har drop-in tid varje skoldag kl. 11.00 - 12.00
Tid till skolläkaren Swante Friberg bokas via skolsköterskorna.

Kontakta oss

Evelyn Johansson

Signatur: JEV

Skolsköterska

EE, TE och VF-programmen

0480-45 16 17

070-285 56 17

Helene Sundin

Signatur: SHE

Skolsköterska

BA, FT, HV och NA-programmen

0480-45 16 16

070-281 76 16