Lars Kaggskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Elevhälsans infosida / Speciallärare/Specialpedagog

Speciallärare/Specialpedagog

Särskilt stöd av speciallärare/-pedagog kan du få, om du upplever att du har svårigheter med inlärning eller studietakt. Vi kan också hjälpa till med planering och struktur av studierna om du tycker det är svårt eller om du har varit sjuk länge och därför kommit efter.

Vi kan hjälpa dig med alternativa verktyg, studieteknik och andra former av studiestöd. Stödåtgärderna utformas efter dig och dina önskemål och de kan vara tillfälliga eller långvariga och helt efter dina behov. Vi kan utifrån en pedagogisk kartläggning upprätta ett åtgärdsprogram för att vi gemensamt ska hitta den bästa lösningen för dig.

Specialläraren/-pedagogen är kopplad till skolans Resurscentrum (RC) och arbetar där tillsammans med lärare med olika ämnesbehörighet.

Du når oss genom ett personligt besök, telefon eller e-post. Du som förälder är också välkommen att kontakta oss.
Läs mer om RC här >>

Det finns även en webbplats som samlar allt vi kan hjälpa till med. (Observera att det kräver inloggning med din e-postadress du har genom skolan.)
Besök webbplatsen >>

Kontakta oss

Maria Fröjd Engström

Signatur: FM

Specialpedagog

EE,TE,VF,IM20L,IMS20M, IMS20N

072-511 91 68

Rebecca Jusmo

Signatur: JR

Speciallärare

BA, FT, HV, NA, IMA21, IMY21

072-514 29 43

Susanna Quiros

Signatur: QSU

Specialpedagog

BA, FT, HV, NA, IMA21, IMY21

072-203 15 79