Lars Kaggskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Hantera din dator

Hantera din dator

Telefonnummer till helpdeskanmälan i UTBIT (PC-miljön): 0480–(4)514 14

Länk till felanmälan LINA (Mac-miljön)

Telefonnummer till Apple Helpdesk: 0771-199 519 (du måste ha din dators serienummer tillgängligt, finns på undersidan).

Länk till teknikprogrammets FAQ gällande Mac

Länk till Ystad kommuns FAQ gällande Mac

Kunskapsporten