Stipendier

Här nedan presenteras några av de fonder och stipendier som går att söka om man har studerat eller studerar vid några av förbundets skolor. Till samtliga stipendier måste olika kriterier uppfyllas för att kunna söka. När du har hittat en fond som matchar dig kan du skriva ut ansökningshandlingen, fylla i och skicka till rätt adress.

Fonder

Studerande vid universitet och högskolor, som avslutat sin utbildning vid någon av Kalmar kommuns gymnasieskolor, kan erhålla stipendier ur fonderna Samfond, Samfond 3 och Dahmska fonden.
Information och anmälningsblankett (Stagneliusskolan administrerar ansökan från samtliga skolor)
Ansökningsperiod: september-oktober månad årligen
Ansökan ska dock senast den 31 oktober vara tillhanda: Stipendienämnden, Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar

Stipendier

Fröbergska Stiftelsen
Fröbergska stiftelsen hjälper behövande studerande från församlingarna i Kalmar, Kläckeberga, Dörby, Hossmo, Ljungby, S:t Sigfrid, Åby eller Förlösa.
Upplysningar ges av kuratorerna Tina Tell och Kjerstin Brandt. 
Läs mer på http://www.frobergska.se/.

Axel och Sofia Alms Stiftelse
Ansökan görs under september - oktober. För aktuella datum, se organisationens hemsida
www.almsstiftelse.org

Pontus Nohres Stiftelse
Ansökan görs under juni månad.För aktuella datum, se organisationens hemsida. Ansökningsformulär finns på nätet.
www.pontusnohresstiftelse.se

Växjö stifts samstiftelse för studerande
Anslag ur stiftelsen lämnas dels till stipendier till teologiestuderande, bördig från Växjö stift eller som ämnar inträda i prästerlig tjänst i Växjö stift, dels till stipendier till elever i avgångsklass vid gymnasieskolor i Växjö, Jönköping eller Kalmar företrädesvis de som har en humanistisk eller teologisk inriktning på sina fortsatta studier.

Teologiestuderande skall, om inte bördighet inom Växjö stift åberopas, uppvisa besked lämnat efter genomgången antagningskonferens. Sökanden skall inte läsa på pastoralinstitut under den termin stipendiet söks. Om stipendieansökan avser specialarbete inom det teologiska området skall detta anges särskilt i ansökan.

Ansökningar skall innehålla intyg om inskrivning vid teologisk fakultet samt personbevis. Gymnasiestuderande skall Iämna studieintyg med angivande av gymnasieskola och avgångsklass.

Ansökan ställs till stiftelsens styrelse och sänds till:
Stiftskansliet
Box 527
351 06 VÄXJÖ

Växjö stifts samstiftelse för behövande
Anslag ur stiftelsen kan lämnas till hjälpverksamhet bland behövande personer inom Växjö stift med företräde för efterlevande till präst inom Växjö stift. Ansökan skall innehålla de uppgifter om sökanden som behövs för att bedöma sökandens ekonomiska situation och behov.

Observera att ansökan måste vara stiftelsen tillhanda senast den 6 mars 2018.

Mer information finns här >>

Ansökan skall göras på särskild blankett som finns här >>