Lars Kaggskolan / Kunskapsporten / Planering / Ombyggnad i D100

Ombyggnad i D100

Ombyggnad i D100

Med start v.44 kommer byggnadsarbeten att påbörjas i D100-korridoren.
Arbetet genomförs för att åtgärda fukt- och vattenskador i golvkonstruktionen.
Etablering av bodar, containrar mm. i anslutning till C- och D-huset kommer också att påbörjas denna vecka.
Arbetet kommer genomföras i olika etapper och beräknas pågå fram till sommaren.
(Kuratorernas rum, administration, skolsköterskornas rum)
Så lång det är möjligt kommer arbetet att planeras för att minimera störning i verksamheten.

D100-korridoren kommer att vara tillgänglig under ombyggnationen
Informera era elever om att det viktigt, att alla respekterar och tar hänsyn till att det pågår byggverksamhet på skolan.

Med vänlig hälsning
Skolledningen genom Clas