Lars Kaggskolan / Kunskapsporten / Utbildning / Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet

Elever studerar

Fyra olika introduktionsprogram kan ge dig som är obehörig till nationella program nya möjligheter. Via programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för jobb eller gå vidare till annan skola. På Lars Kaggskolan har vi följande fyra.Aktuellt på IM

Den här sidan är för dig som är elev på Lars Kaggskolan. Är du elev i åk 9 kan du läsa mer om våra program här:

Lars Kaggskolan

Kontakta oss:

Patrick Williamsson

Signatur: WPA

Studie- och yrkesvägledare

FT, IM- programmen

0480-45 16 33

070-347 53 90