Inriktning Husbyggnad

Elev vid cementblandare

Inriktningen är för dig som vill jobba med nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler, samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner. Inriktningen ger kunskaper inom byggnadssnickeri, murning och armering/betong. Det innebär att du utbildas i förmågan att planera, beräkna och utföra byggnadsarbeten inom inriktningens yrken.

Du får lära dig husbyggnadsprocessens alla stadier från projektering till det att objektet är färdigt att användas. Du jobbar med grundläggande byggnadsarbeten i varierande material och får möjlighet att lära dig om olika byggnadskonstruktioner, tillsammans med de krav som

gäller för nybyggnation, renovering samt om- och tillbyggnad. Lagar och bestämmelser och hur du söker information om detta är viktig kunskap.

Studierna ger dig en bred grundkompetens som du specialiserar och fördjupar inom valt yrke, du ges också möjlighet att fördjupa dig i ett närliggande yrke. Under utbildningen får du kunskaper som ger dig behörigheter att utföra arbetsmoment där speciella krav ställs. Exempel på yrken är träarbetare, golvläggare, murare och betongarbetare.

Du kommer även att ges möjlighet att fördjupa dig inom ämnen som underlättar fortsatta studier efter avslutad gymnasieutbildning.

Elever murar

Kontakta oss

David Håkansson

Signatur: HV

Lärare

Byggämnen

0480-45 16 32

070-256 26 81