Kursplan

De här kurserna läser man på Bygg och anläggningsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen:
Engelska 5, 100 poäng
Historia 1a:1, 50 poäng
Idrott och Hälsa 1, 100 poäng
Matematik 1a, 100 poäng
Naturkunskap 1a:1, 50 poäng
Religionskunskap 1, 50 poäng
Samhällskunskap 1a:1, 50 poäng
Svenska 1, 100 poäng eller Svenska som andraspråk 1, 100 poäng 

Programgemensamma karaktärsämnen
Bygg- och anläggning 1, 200 poäng
Bygg- och anläggning 2, 200 poäng

Någon av följande inriktningar
Husbyggnad
Husbyggnadsprocessen, 200 poäng
Husbyggnad 1, 100 poäng
Husbyggnad 2, 200 poäng
Husbyggnad 3, 200 poäng
Fördjupningskurser inom vald yrkesutgång, 500 poäng

Måleri
Måleriprocessen, 200 poäng
Måleri 1, 200 poäng
Fördjupningskurser inom vald yrkesutgång, 800 poäng

Mark och anläggning
Anläggning 1, 100 poäng
Anläggning 2, 100 poäng
Anläggningsprocessen, 200 poäng
Fördjupningskurser inom vald yrkesutgång, 600 poäng

Plåtslageri
Plåtslageriprocessen, 200 poäng
Plåtslageri - grunder 100 poäng
Ventilationsplåtslageri, 100 poäng

Individuellt val: 200 poäng

Gymnasiearbete: 100 poäng

Grundläggande behörighet med svenska 2+3 och engelska 6 garanteras