Inriktning Måleri

Elev tapetserar

Inriktningen är för dig som vill jobba med ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial, samt få kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Inom den här inriktningen utbildas du för arbete inom byggnadsmåleri. Det här innebär att du utbildas i förmågan att planera, beräkna och utföra invändiga och utvändiga moment inom måleriyrket.

Du kommer att utveckla din förmåga att planera och utföra olika typer av målningsarbeten och uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial. Färglära, olika måleritekniker och målningsmaterialens estetiska och skyddande funktion är viktiga kunskaper för en duktig byggnadsmålare. Du kommer att få lära dig om hur olika verktyg och material används och vårdas. Även här är lagar och bestämmelser och hur du söker information om detta viktig kunskap.

Studierna ger dig en bred grundkompetens som du specialiserar och fördjupar inom valt yrke, du ges också möjlighet att fördjupa dig i ett närliggande yrke.

Under utbildningen får du kunskaper som ger dig behörigheter att utföra arbetsmoment där speciella krav ställs. Du kommer även att ges möjlighet att fördjupa dig inom ämnen som underlättar fortsatta studier efter avslutad gymnasieutbildning.

Efter tre år på Lars Kaggskolan är du redo för en lärlingsanställning som byggnadsmålare.

 
Elev målar

Kontakta oss

Stefan Fransén

Signatur: FT

Lärare

Bygg

Inga-Karin Johansson

Signatur: JK

Lärare

Byggämnen - måleri

0480-45 16 25

073-079 18 91