Mark och anläggning

Elev arbetar med ventilationsrör

Mark och anläggning är inriktningen för dig som vill arbeta utomhus med markarbeten. Markläggaren arbetar ofta tillsammans med fordonsförare till anläggningsmaskiner där de tillsammans utför planering och iordningställande grönytor, sten och asfaltsbeläggningar. I utbildningen till markanläggare får du även lära dig att bygga vatten- och ledningsnät, grundlägga stabil mark för vägar och byggnader.

Kontakta oss

Per Molinder

Signatur: MP

Lärare

Byggämnen

0480-45 16 56