Inriktning Automation

Elev arbetar vid dator

Automation utmanar alla dina egenskaper och förmågor. Du kommer att få jobba med både hjärna, händer enskilt och i arbetsgrupper. Vi varvar teori med praktik och övar med toppmodern industriell utrustning. 15 veckors praktik (APL) på olika automationsföretag i regionen ingår i utbildningen.

Vi åker på studiebesök, branschmässor och deltar i Yrkes-SM i Automation i så stor utsträckning som möjligt. Hos oss är ny teknik, samarbete med andra, problemlösning och egna initiativ en självklarhet. Vi arbetar med den senaste tekniken inom industriell styrning, mät- och reglerteknik, robotar och servoteknik. Den utrustning som man bygger en ny fabrik med idag finns till viss del redan i olika labbmiljöer på skolan!

Vad kommer du att jobba med sedan?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta eller läsa vidare inom olika områden:

Service och underhåll inom industriell tillverkning

 • Felsökning, service och underhåll av styrsystem, robotar med mera i olika utrustningar för tillverkning, t ex lastbilshytter (Scania), pumpar (Xylem) och andra komponenter.
 • Service, underhåll och reparationer av elsystem, motorer, olika givare, styrsystem, bildskärmssystem med mera i olika utrustningar för processer, tex pappersmassa (Södra cell), fjärrvärme (Kalmar energi), ostar (Arla) och andra produkter.

Tillverkning av industriell produktionsutrustning

 • Tillverka och installera robotar och styrsystem till robotar för industriell tillverkning (Yaskawa)
 • Tillverka och installera elsystem och styrsystem till olika förpacknings- och tillverkningsmaskiner för t ex tandkrämstuber (Norden)

Installation, service och underhåll fastighetsautomation

 • Installera och programmera system för ventilation och värme i villor, fastigheter och kontor.
 • Inriktningen Automation leder till arbete som bland annat automationstekniker, industrielektriker och fastighetstekniker på företag som t ex:

  Automationstekniker:
  Norden, Apptronic, Gila, Yaskawa och Scania m.m.
  Industrielektriker:
  Elektroverkstaden, Scania, Södra cell och Kährs m.m.
  Fastighetstekniker:
  Avent drift & innermiljö, Hammarstedt och olika fastighetsbolag m.m.

Utbildningen El- och energiprogrammets första år innebär bl a att Du lär dig grunderna inom elektromekanik, mekatronik, ellära och datorteknik. Du lär dig också att hantera verktyg och mätinstrument så att du på ett professionellt sätt kan utföra enklare installationer, servicearbeten och mekaniska arbeten.

När du valt att gå inriktningen Automation bygger vi vidare på grundkurserna inom programerbara styrsystem, mät-, styr- och reglerteknik, elmotordrivsystem och fastighetsautomation för att du ska få djupare teoretisk och praktisk kunskap inom ämnesområdena styrteknik, ellära och mät- och reglerteknik. Under årskurs två läggs stor vikt vid styrteknik, olika styrsystem och programmering av dessa via bärbar PC. PC:n är ett viktigt verktyg för en automationstekniker i modern industri idag.

Sista året hos oss innebär att du arbetar mer praktiskt och yrkesförberedande. De olika kurserna går mer och mer ihop och de uppgifter du får är oftast ämnesöverskridande. Arbetet utförs mestadels i mindre grupper och under industriliknande förhållanden på modern utrustning. Under årskurs tre förläggs en del av utbildningen på företag (APL).

Ett urval av våra kurser

Mät- och reglerteknik
Du lär dig hur och varför man håller jämn temperatur i en villa eller kanske i en ånpanna på pappersmassafabriken.

Praktisk ellära
Vi går på djupet med elläran - vad händer när vi blandar in magnetfält och varför snurrar elmotorn?

Mät- och styrteknik
Handlar om att kunna mäta temperatur, tryck, nivå och vätskeflöden med industrikomponeneter med hög noggrannhet

Robbotteknik
Du lär dig att programmera industrirobotar och att förstå hur ett servosystem fungerar.

Industriautomation
Detta är en kurs som kopplar samman flera av inriktningens kurser för att kunna ge en övergripande bild över hur en industri fungerar I verkligheten. Vi arbetar med modern utrustning samt realistiska övningar för att förbereda för kommande arbetsliv.

Elev gör olika mätningar

Kontakta oss

Stefan Mellberg

Signatur: MT

Lärare

El - automationsämnen

0480-45 34 68

076-804 59 25