Lars Kaggskolan / Utbildningar / El- och energiprogrammet / Dator- och kommunikationsteknik

Inriktning Dator- och kommunikationsteknik

Elever arbetar vid datorer

Inriktningen Dator- och kommunikationsteknik förbereder för arbete som bland annat datortekniker, nätverksadministratör och servicetekniker. Exempel på företag som inriktning Dator- och kommunikationsteknik samarbetar med: Elajo Kalmar, Scenteknik, Audiosystem, Björnes Digital AB i Borgholm, Elajo Nybro, Kalmar Bilutrustning, SPSAB, SHE, EDE, Audiovideo i Oskarshamn, Elbolaget, Aldebaran säkerhetscenter, Lemab, Triator, Bergkvarabuss.

Hos oss utbildas du till servicetekniker inom tre områden:

Datorer och nätverk

 • Bygga datorer
 • Installera operativsystem
 • Hantera nätverksutrustning såsom routrar, switchar och skrivare
 • Installera och administrera lokala nätverk (LAN, WLAN)

Telesystem

 • Installerar och driftsätter inbrottslarm, brandlarm och passagesystem
 • Svetsa fiber för datakommunikation
 • Felsökning med olika mätinstrument, multimeter, TDR, OTDR, videomikroskop, nätverkstestare, olika kabeltestare.
 • Dokumentera telesystem enligt gällande standarder

Hemelektronik

 • Installera och driftsätter teknik inom ljud och bild såsom förstärkare, receiver, TV, projektorer, olika typer av spelare, subbasar och mycket annat
 • Installerar teknik för att titta på TV via satellit, fiber och marknätet
 • Genomför ett eller flera olika projekt inom området till exempel bygga högtalare eller slutsteg
 • Provar på olika PA-utrustning, mixerbord, mikrofoner, slusteg, högtalare, inspelningsutrustning, digitala filter, och mycket annat inom detta område

Vi är också den enda inriktningen som har en kurs där du får lära dig elektronik, digitalteknik och mikroprocessorprogrammering. Detta är en kurs som ger dig grundläggande kunskaper om hur modern elektronik fungerar såsom förstärkare, larm, 3D-TV, GPS, AIS osv.

Utbildningen

El- och energiprogrammets första år innebär bl a att du lär dig grunderna inom elektromekanik, mekatronik, ellära och datorteknik. Du lär dig också att hantera verktyg och mätinstrument så att du på ett professionellt sätt kan utföra enklare installationer, servicearbeten och mekaniska arbeten. När du valt att gå inriktningen dator- och kommunikationsteknik fyller vi på med kunskaper om elektronik och mikroprocessorer för att du ska få djupare teoretisk och praktisk kunskap inom ämnesområdet. Under årskurs två läggs stor vikt vid nätverk eftersom det är ett centralt verktyg för en servicetekniker inom alla branscher. Sista året hos oss innebär att du arbetar praktiskt och yrkesförberedande. De olika kurserna går mer och mer ihop och de uppgifter du får är ämnesöverskridande. Arbetet utförs i mindre grupper för att likna yrkets verklighet.

Under sista året genomför du också praktik (APL) på företag för att på så vis ta ett steg in i din framtida yrkesroll. Du är på APL upp till 14 veckor under vårterminen. Vi har som mål att allt vi gör ska gå att återkoppla till ett yrke detta gäller också den teori som vi har i de olika kurserna. Detta innebär att ni kommer att göra många praktiska övningar som är så nära verkligheten som möjligt. Oftast läser vi en kurs i taget på så sätt blir det lite enklare med teorin och proven.

Elev byter plats på TP-kablar i switch

Kontakta oss

Stefan Gustavsson

Signatur: GS

Lärare

El - dataämnen

0480-45 16 66

072-537 67 73

Daniel Teglander

Signatur: TD

Lärare

Dataämnen