Inriktning Elteknik

Elev arbetar med kopplingsplint

Under utbildningen får du lära dig projektera, dokumentera och installera elektriska kraft/belysnings- och svagströmsanläggningar. Till stöd har du Elsäkerhetsverkets Säkerhetsföreskrifter och Svensk Standard. Modernt installationsmaterial och ändamålsenliga övningsväggar står till ditt förfogande under utbildningen. Du får lära dig att projektera och dokumentera ditt arbete med hjälp av dator och de program som används av elteknikföretagen.

En stor del av utbildningen, minst 20 veckor, är arbetsplatsförlagda hos våra samarbetspartners, de lokala elinstallationsföretagen, där du som elev tas om hand av välutbildade och yrkesskickliga handledare.

Under de två år som du studerar på elteknikinriktningen kommer du att få bygga vidare på dina kunskaper från årskurs ett för att kunna arbeta vidare som elektriker i ett elteknikföretag.
På Lars Kaggskolans elteknikutbildning arbetar vi enligt det branschrekommenderade ETG-konceptet vilket innebär att du efter tre år i utbildning kommer att vara färdig yrkesman/ kvinna. Lärlingstid och yrkesprov ingår i utbildningen.

Du kommer att läsa kurser som handlar om:

 • Elinstallationer
 • Elkraftsteknik
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
 • Fastighetsautomation
 • Kommunikationsnät
 • Data- och medianät 
 • Belysningsteknik
 • Elmotorstyrning
 • Praktisk ellära

Du kommer dessutom att få utbildning och eller certifiering inom:

 •  Skötsel av elektriska anläggningar
 • Arbetsplatsformar (liftar)
 • Hjärt- och lungräddning
 • Heta arbeten

Vår målsättning är att du efter avslutad utbildning ska kunna bli anställd som installationselektriker, svagströmstekniker, larminstallatör, drifttekniker eller något liknande företag hos något av våra företag vi samarbetar med. Du kan också välja att vidareutbilda dig till elingenjör eller elkraftstekniker.

 

 
Elev löder

Kontakta oss

Tony Nyberg

Signatur: NT

Lärare

Elämnen

0480-45 16 89

070-256 39 31

ETG Partners logotyp