Inriktning Energiteknik

Elever arbetar med en pelletsbrännare

Inriktningen ska ge kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten samt servicefunktioner inom energi-, miljö och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher. Inriktningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med specialiserade funktioner i många olika yrken inom energi-och processbrancherna. Möjliga yrken är exempelvis underhållstekniker, driftoperatör, vattenmiljötekniker och laborant.

Som blivande energitekniker får du hos oss på Lars Kaggskolan lära dig att arbeta inom el- och energisystem med ny kunskap om miljövänlig och förnyelsebara energikällor. Du har chansen att bli en yrkesman/ kvinna som är bra på att hjälpa andra att optimera sin energianvändning på ett miljövänligt sätt.

Som energitekniker är du van att arbeta både inom el-, miljö- och fastighetsbranschen hos både kommunala och privata arbetsgivare.

Energitekniker kan ha sin arbetsplats på exempelvis; kommunala och privata energibolag som producerar el, värme, kyla och vatten och renhållning inom både gråvatten och dricksvatten, fastighetsförvaltning, ventliationsföretag, konsulter inom energisystem och projektörer.

Energiteknikern har efter utbildningen en bred kunskap inom el, kyla, vatten och ventilation. Energiteknikern ser till att de tekniska systemen som transporterar energin till och från byggander i en stad fungerar så att kunden och samhället kan ta ett bra miljöansvar.

Elev gör digitala mätningar

Kontakta oss:

Erik Götblad

Signatur: GE

Lärare

Miljö - och energi ämnen, GIS, biologi

070-575 95 38

Carola Nilsson

Signatur: NO

Lärare