Kursplan

De här kurserna läser man på El- och energiprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen:
Engelska 5, 100 poäng
Historia 1a:1, 50 poäng
Idrott och Hälsa 1, 100 poäng
Matematik 1a, 100 poäng
Naturkunskap 1a:1, 50 poäng
Religionskunskap 1, 50 poäng
Samhällskunskap 1a:1, 50 poäng
Svenska 1, 100 poäng eller Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen:
Datorteknik 1a, 100 poäng
Elektromekanik, 100 poäng
Energiteknik 1, 100 poäng
Mekatronik 1, 100 poäng

Inriktningsgemensamt ämne:
Ellära 1, 100 poäng

Någon av följande inriktningar:
Automation
Praktisk ellära, 100 poäng
Mät- och styrteknik, 100 poäng
Mät- och reglerteknik, 100 poäng
Programmerbara styrsystem, 100 poäng
Programfördjupningar
Support och hemservice, 100 poäng
Elmotordrivsystem, 100 poäng
Fastighetsautomation 1, 100 poäng
Fastighetsautomation 2, 100 poäng
Avhjälpande och förebyggande underhåll, 100 poäng
Industriautomation, 100 poäng
Robotteknik, 100 poäng

Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik, 100 poäng
Elektronik och mikrodatorteknik, 100 poäng
Kommunikationsnät 1, 100 poäng
Nätverksteknik, 100 poäng
Programfördjupningar
Larm- övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng
Antenn- och kabel-TV-teknik, 100 poäng
Bild- och ljudanläggningar, 100 poäng
Nätverkssäkerhet, 100 poäng
Inbrottslarmssystem, 100 poäng
Support och hemservice, 100 poäng
Kommunikationsnät 2, 100 poäng

Energiteknik
Avhjälpande underhåll, 100 poäng
Praktisk ellära, 100 poäng
Energiteknik 2, 100 poäng
Förnybar energi, 100 poäng
Programfördjupningar
Elkraftteknik, 100 poäng
Fastighetsautomation 1, 100 poäng
Fastighetsautomation 2, 100 poäng
Mät- och reglerteknik, 100 poäng
Programmerbara styrsystem, 100 poäng
Svets grund, 100 poäng
Support och hemservice, 100 poäng

Elteknik
Elkraftteknik, 100 poäng
Praktisk ellära, 100 poäng
Elinstallationer, 200 poäng
Kommunikationsnät, 100 poäng
Programfördjupningar
Support och hemservice, 100 poäng
Fastighetsautomation 1, 100 poäng
Belysningteknik, 100 poäng
Elmotorstyrning, 100 poäng
Larm, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng
Data och medianät, 100 poäng

Individuellt val: 200 poäng

Gymnasiearbete: 100 poäng

Grundläggande behörighet med svenska 2+3 och engelska 6 garanteras

Kontakta oss

Märit Truuts

Signatur: T

Rektor

BA, EE och FT - programmen

0480-45 16 11

070-214 83 74

Stefan Mellberg

Signatur: MT

Lärare

El - automationsämnen

0480-45 34 68

076-804 59 25

Ann-Kristin Steen

Signatur: SAK

Studie- och yrkesvägledare

EE, TE och VF-programmen

0480-45 16 20