Lars Kaggskolan / Utbildningar / Fordon- och transportprogrammet

Fordon- och transportprogrammet (FT)

Utbildningen inom Fordons och transportprogrammet ger dig grundläggande yrkeskunskaper inom fordonsteknik. Genom specialisering får du den kompetens som motsvarar de grundläggande kraven inom något av följande yrken: bil-, lastbils– eller maskinmekaniker.

Under det första året lär du dig bl.a. fordons användningsområde och roll i samhället och grunderna för hur motorer, drivsystem, elsystem och bromsar fungerar. Sedan specialiserar du dig genom att söka till en av nedanstående inriktningar. Yrkesundervisningen är upplagd efter ett stationssystem där du arbetar individuellt i din egen takt eller i grupp med olika moment både teoretiskt och praktiskt.

Studievägar inom programmet

Efter ett gemensamt första år söker du till någon av inriktningarna personbil eller lastbil och mobila maskiner. Skolan tillhandahåller modern teknisk utrustning i ändamålsenliga lokaler. Vi använder oss av etablerade bilföretags utbildningsbilar, och vår fordonsverkstad tar ständigt emot kundbilar för reparation som övningsobjekt. Vi har minst 125 år av gemensam erfarenhet av fordonsbranschen hos våra yrkeslärare. Våra elever lyckas bra i de tävlingar vi deltar i på nationell nivå. Varje inriktning ger tillsammans med fördjupningskurserna, den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och gymnasiearbetet en bra förberedelse för ett yrkesliv.

Personbil ska du välja om du vill arbeta som mekaniker med service, underhåll och reparationer av personbilar och lätta lastbilar.
Vill du i framtiden arbeta med tyngre fordon skall du välja lastbil och mobila maskiner. Denna inriktning är en lärlingsutbildning där du genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. I stort sett får du arbeta med samma saker som bilmekanikern men du får lära dig mera om dieselmotorer samt hydrauliska och pneumatiska system i entreprenadmaskiner, skogs- och lantbruksmaskiner, lastbilar och bussar.

Länkar till information om inriktningarna hittar du till vänster.

Du som läser på fordonsprogrammet i Kalmar kan söka ett stipendium för bidrag till körkortsutbildning.

Kontakta oss

Märit Truuts

Signatur: T

Rektor

BA, EE och FT - programmen

0480-45 16 11

070-214 83 74

Magnus Svensson

Signatur: SM

Lärare

Fordonsämnen

0480-45 16 21

072-236 03 96

Agneta Hult

Signatur: HAG

Studie- och yrkesvägledare

BA, EE, FT, HV-programmen

0480-45 16 19