Lars Kaggskolan / Utbildningar / Fordon- och transportprogrammet

Fordon- och transportprogrammet (FT)

Lärare instruerar elever vid lastbilsmotor

Utbildningen inom Fordons och transportprogrammet ger dig grundläggande yrkeskunskaper inom fordonsteknik. Genom specialisering får du den kompetens som motsvarar de grundläggande kraven inom något av följande yrken: bil-, lastbils– eller maskinmekaniker.

Under det första året lär du dig bl.a. fordons användningsområde och roll i samhället och grunderna för hur motorer, drivsystem, elsystem och bromsar fungerar. Sedan specialiserar du dig genom att söka till en av nedanstående inriktningar. Yrkesundervisningen är upplagd efter ett stationssystem där du arbetar individuellt i din egen takt eller i grupp med olika moment både teoretiskt och praktiskt.

Studievägar inom programmet

Efter ett gemensamt första år söker du till någon av inriktningarna personbil, karosseri och lackering eller lastbil och mobila maskiner. Skolan tillhandahåller modern teknisk utrustning i ändamålsenliga lokaler. Vi använder oss av etablerade bilföretags utbildningsbilar, och i mån av tidtar vi emot kundbilar för reparation som övningsobjekt. Vi har minst 125 år av gemensam erfarenhet av fordonsbranschen hos våra yrkeslärare. Våra elever lyckas bra i de tävlingar vi deltar i på nationell nivå. Varje inriktning ger tillsammans med fördjupningskurserna, den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och gymnasiearbetet en bra förberedelse för ett yrkesliv.

Personbil ska du välja om du vill arbeta som mekaniker med service, underhåll och reparationer av personbilar och lätta lastbilar.
Inriktningen karosseri- och lackering är till för er som vill arbeta antingen som bilskadereparatör och reparera plåtskador på fordon eller som billackerare. Du fördjupar dig inom ett av dessa två områden. Utbildningen är lärlingsförlagd från årskurs 2 och du genomför minst hälften av din resterande utbildning ute på ett karosseri- eller billackeringsföretag. Dessutom kommer du några veckor per termin gå utbildning på en branschskola i Falun som är specialiserad på karosseri och lackering.
Vill du i framtiden arbeta med tyngre fordon skall du välja lastbil och mobila maskiner. Denna inriktning är en lärlingsutbildning där du genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. I stort sett får du arbeta med samma saker som bilmekanikern men du får lära dig mera om dieselmotorer samt hydrauliska och pneumatiska system i entreprenadmaskiner, skogs- och lantbruksmaskiner, lastbilar och bussar.

Länkar till information om inriktningarna hittar du till vänster.

Du som läser på fordonsprogrammet i Kalmar kan söka ett stipendium för bidrag till körkortsutbildning.

bild på film klipp

Kontakta oss

Patrick Williamsson

Signatur: WPA

Studie- och yrkesvägledare

FT, IM- programmen

0480-45 16 33

070-347 53 90

Märit Truuts

Signatur: T

Programrektor

BA, EE och FT - programmen

0480-45 16 11

070-214 83 74

Annbritt Eriksson

Signatur: ER

Lärare

Fordonsämnen

070-227 44 42

Följ oss på Facebook