Körkortsstipendium för elever på FT

På Lars Kaggskolans finns det möjlighet för elever på Fordon- och transportprogrammet att ansöka om ett körkortstipendium.

Förmåner

 • Inskrivningsavgift, utbildningsmaterial och teorilektioner
 • 11 körlektioner
 • Riskutbildning del 1
 • Riskutbildning del 2

Villkor

 • Slutfört årskurs ett på fordonsprogrammet och erhållit minst betyget E i ettans fordonskurser.
 • Uppträda på ett förtjänstfullt sätt.
 • Visa social kompetens mot andra elever och skolans personal.
 • Ha god närvaro; endast sjukdom och beviljad ledighet accepteras som frånvaro.
 • Med flit delta i all undervisning.
 • Visa respekt för skolans material och utrustning.
 • Arbeta för att uppnå betyget minst E i alla ämnen.
 • Genomgått det specifika moment i det centrala innehållet  i kursen "Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden" på ett godkänt sätt.

Egna kostnader

 • Eleven står för kostnad för handledaretillstånd, körkortstillstånd och kostnader i samband med uppkörning. Då elev uteblir från bokad lektion får eleven stå för skolans kostnader.