Lastbil och mobila maskiner (lärling)

Elever arbetar med lastbil

Lastbil och mobilamaskiner ger kunskaper i diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Denna inriktning är en lärlingsutbildning där du genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.

Målet för inriktningen är att du ska få goda tekniska kunskaper om olika typer av fordon och kunna utföra service och underhåll på landsvägsfordon och arbetsmaskiner med hög kvalitet och med kundens bästa för ögonen.

Exempel på yrkesutgångar:

  • Lastbilsmekaniker
  • Maskinmekaniker

Information om inriktningen

Inriktningen skall ge kunskap om det moderna fordonets konstruktion och uppbyggnad. Vill du i framtiden arbeta med tyngre fordon skall du välja lastbil och mobilamaskiner. Du får lära dig mera om dieselmotorer samt hydrauliska och pneumatiska system i entreprenadmaskiner, skogs- och lantbruksmaskiner eller på lastbilar och bussar.

Elev arbetar med lastbil

Kontakta oss

Mattias Brundin

Signatur: BT

Lärare

Fordonsämnen

0480-45 16 41

070-258 49 09