Klassindelning 2021

De klasser som just nu visas i Dexter är preliminära då vi håller på att organisera dessa utefter elevernas val. Förändringar kommer eventuellt ske under vecka 33 och dessa styrs av verksamhetens behov. Klasserna fastställs tidigast fredagen den 20/8.