Lars Kaggskolan / Utbildningar / Teknikprogrammet

Teknikprogrammet (TE)

Här lär du dig lösa problem! Dina uppgifter kan vara olika: designa en användarvänlig produkt, skapa reklam med digitala verktyg, utforma en interaktiv webbplats, studera arkitektur eller förbereda dig för civilingenjörsutbildning. Vi vill tillvarata din nyfikenhet och kreativitet. Mycket av arbetet sker i projektform från idé till färdig produkt eller tjänst - då finns hela processen med.

Vid arbete med tekniska lösningar behövs ett logiskt och långsiktigt tänkande, en naturvetenskaplig grund och förståelse för hur dessa tekniska lösningar påverkar människor och miljö. Du får alltså både en teknisk allmänbildning och djupare kunskaper inom ett valt teknikområde. På Kagg arbetar du hela tiden tillsammans med yrkeserfarna och behöriga lärare.
I den nya gymnasieskolan är teknikprogrammet ett högskoleförberedande gymnasieprogram som ger dig behörighet till alla tekniska högskolor i Sverige. En inriktning – teknikvetenskap – ger utan vidare val under programmets gång behörighet till högskolans civilingenjörsutbildningar.

Viktig fördjupning

Med 400 poäng inom programfördjupningen lämnas ett stort utrymme för kreativ problemlösning och praktisk tillämpning för respektive inriktning. Här finns ett brett utbud av kurser inom många teknikområden. Teknikprogrammet handlar både om gårdagens, dagens och framtidens teknik. Du träna dig på att tänka nytt, utifrån framtidens behov av teknik, och i att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta innebär också att entreprenörskap är ett viktigt innehåll.

Kontakta oss

Kristofer Bengtsson

Signatur: B

Rektor

TE, VF-programmen

0480-45 16 05

070-214 27 03

Kent Olsson Ulbaek

Signatur: OK

Lärare

Dataämnen

070-371 76 47

Anna Nilsson

Signatur: NAN

Studie- och yrkesvägledare

NA, TE, VF- programmen

0480-45 16 20