Lars Kaggskolan / Utbildningar / Teknikprogrammet / Informations- och medieteknik

Inriktning Informations- och medieteknik

Elever arbetar vid datorer

TEINF (Informations- och medieteknik)

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Inriktningen behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Eleverna väljer utöver inriktningen mellan två utgångar till årskurs 3; Informationsspåret eller Medieteknikspåret.

Informationsspåret fokuserar på kurser inom programmering. Medieteknikspåret handlar om att arbeta med digital bildbehandling, ljudproduktion samt filmredigering

Inför årskurs 3 väljer du mellan Fysik 2 och Teknik specialisering - 3D-modellering. Du kan läsa Matematik 4 som individuellt val.

Kontakta oss

Martin Persson

Signatur: PA

Lärare

Matematik, Dataämnen

0480-45 34 90