Inriktning Produktionsteknik

Elev arbetar vid dator

TEPRO (Produktionsteknik)

Denna inriktning ger dig kunskaper inom produktion och produktionsprocesser. Inom inriktningen blir ni introducerade till produktionsutrustning och hur dessa kan användas både inom industrin men även för prototyptillverkning. Inriktningen berör även olika metoder och principer såsom Lean, designmetoder för förbättrad kvalitet och logistik.

I den senare delen av inriktningen läggs fokus på automation på olika sätt genom robotteknik, styrsystem och CAD/CAM. Inom inriktningen blir ni introducerade till olika digitala verktyg för att utveckla förmågor inom simulering kopplat till produktionsteknik. Inom inriktningen används olika digitala simuleringsverktyg så som RoboDK, Inventor och OpenPLC.

Du kan läsa Matematik 4 som individuellt val.

Kontakta oss

Frida Wickman

Signatur: WF

Lärare

Teknikämnen