Kursplan

De här kurserna läser man på Teknikprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen, 1100 poäng
Engelska 5, 100 poäng
Engelska 6, 100 poäng
Historia 1a1, 50 poäng
Idrott och hälsa 1, 100 poäng
Matematik 1c, 100 poäng
Matematik 2c, 100 poäng
Matematik 3c, 100 poäng
Religionskunskap 1, 50 poäng
Samhällskunskap 1b, 100 poäng
Svenska/Svenska som andraspråk 1,  100 poäng
Svenska/Svenska som andraspråk 2,  100 poäng
Svenska/Svenska som andraspråk 3,  100 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen, 400 poäng
Fysik 1,  150 poäng
Kemi 1,  100 poäng
Teknik 1, 150 poäng

Någon av följande inriktningar
Design och produktutveckling
Bild och form 1a1, 50 poäng
Cad 1, 50 poäng
Design 1, 100 poäng
Konstruktion 1, 100 poäng

Fördjupning:
Designmodeller, 100 poäng
Cad 2, 50 poäng
Cad 3, 50 poäng
Produktutveckling 1, 100 poäng
Teknik specialisering/ Fy2, 100 poäng

Informations- och medieteknik
Datorteknik 1a, 100 poäng
Programmering 1, 100 poäng
Webbutveckling 1, 100 poäng
Fördjupning - Information:
Webbserverprogrammering 1, 100 poäng
Programmering 2, 100 poäng
Gränssnittsdesign, 100 poäng
Teknik specialisering/ Fy2, 100 poäng
Fördjupning - Medie:
Digitalt skapande 1, 100 poäng
Digitalt skapande 2, 100 poäng
Gränssnittsdesign, 100 poäng
Teknik specialisering/ Fy2, 100 poäng

Produktionsteknik
Mekatronik 1, 100 poäng
Produktionskunskap 1, 100 poäng
Produktionsutrustning 1, 100 poäng
Fördjupning:
Programmerbara styrsystem, 100 poäng
Robotteknik, 100 p
CAD/ CAM, 100 poäng
Teknik specialisering/ Fy2, 100 poäng

Samhällsbyggande och miljö
Arkitektur – hus, 100 poäng
Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng
Miljö- och energikunskap, 100 poäng
Fördjupning:
Arkitektur - rum, 100 poäng
Bild och form 1b, 100 poäng
Geografiska informationssystem, 100 poäng
Teknik specialisering/ Fy2, 100 poäng

Teknikvetenskap
Fysik 2, 100 poäng
Matematik 4, 100 poäng
Teknik 2, 100 poäng
Fördjupning:
Biologi 1, 100 poäng
Engelska 7, 100 poäng
Matematik 5, 100 poäng
Teknikspecialisering, 100 poäng

Individuella val, 200 poäng

Gymnasiesarbete, 100 poäng

Kontakta oss

Linda Blomdahl

Signatur: L

Rektor

TE, VF-programmen

0480-45 16 05

070-214 27 03

Anna Nilsson

Signatur: NAN

Studie- och yrkesvägledare

NA, TE, VF- programmen

0480-45 16 20