Lars Kaggskolan / Utbildningar / Teknikprogrammet / Samhällsbyggande och miljö

Inriktning Samhällsbyggande och miljö

Elever arbetar med ritningar

TESAM (Samhällsbyggande och miljö)

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Kurser inom inriktningen är: Arkitektur - hus, Hållbart samhällsbyggande, Byggnadsverk, Arkitektur - rum, Bild och form, CAD 1 och Geografiska informationssystem. Du kan läsa Matematik 4 som individuellt val.

Kontakta oss

Beata Ekström

Signatur: EB

Lärare

Arkitektur, estetiska ämnen

0480-45 34 63