Inriktning Teknikvetenskap

Elev arbetar med kretskort

TETEK (Teknikvetenskap)

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Kurser inom inriktningen är: Fysik 2, Matematik 4 och 5, Teknik 2, Biologi 1, Engelska 7, Teknik specialisering (Programmering och Digitalt skapande).

Teknikvetenskap är vår mest teoretiska inriktning och förbereder väl för exempelvis civilingenjörsprogrammen på högskolan.

Viktigt att tänka på att det är många obligatoriska kurser i matematik i högt tempo.

Kontakta oss

Jerker Törngren

Signatur: TJ

Lärare

Fysik, matematik, teknikämnen

0480-45 34 63