Lars Kaggskolan / Om skolan / Covid-19 / Examinationer på kvällar och helger

Examinationer på kvällar och helger

Information gällande kvälls- och helgexaminationer

Under ett läsår som till stor till del präglats av fjärr/distans-undervisning har ett behov av bland annat examinationstillfällen uppstått. Då vi just nu är begränsade i antalet elever vi får ha på plats på skolan samt vill störa ordinarie undervisning i så liten mån som möjligt planerar vi examinationsalternativ som kan komma att innebära att eleverna kallas in till skolan under kvälls- respektive helgtid.

Anledningen till vår planering är att vi ser att eleverna kan få möjlighet att i högre utsträckning kunna genomföra prov och andra examinationer samt eventuella praktiska moment som annars skulle vara svåra att få till inom ramen för deras ordinarie undervisningstid/schema.

I vilken utsträckning detta kommer att ske är ännu inte klart och vår förhoppning är naturligtvis att det ska ske i minsta möjliga mån då vi vet att många elever redan idag är hårt belastade av det extraordinära läge vi befinner oss i.

I de fall då denna lösning då vi använder oss av elevernas kvälls- och/eller helgtid blir aktuell så kommer examinerande lärare i god tid att informera om detta.

Behoven är väldigt individuella beroende på klass, lärare och ämne och därför kan vissa elever bli mer berörda än andra. Vi hoppas på er förståelse för att vi skapar det här alternativet för elevernas bästa och för att undvika förlängd undervisning som annars kan komma att bli aktuellt, beroende på hur länge vi behöver bedriva fjärr/distansundervisning.

// Rektorerna på Lars Kaggskolan

Inga Andersson - This is an email address Introduktionsprogrammet

Linda Blomdahl-Peterson - This is an email address Teknikprogrammet och VVS-och fastighetsprogrammet

Jonas Hallén- This is an email address Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Märit Truuts- This is an email address Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och Fordons-och transportprogrammet