Lars Kaggskolan / Om skolan / Covid-19 / Lunchbidrag 8-22 januari

Lunchbidrag 8-22 januari

Gryta med skaldjur, ris och chili

För den 8 januari till 22 januari kommer elever som har fjärrundervisning att få en ekonomisk ersättning för lunch med 49 kronor/dag. För de elever som har undervisning i skolans lokaler har skolrestaurangerna öppet som vanligt och du följer ditt lunchschema och din skolas instruktioner.

Varför är ersättningen på 49kr/dag?
Gymnasieförbundets lunchersättning har hela tiden legat på 49 kr/dag. För december månad gick medlemskommunerna in och medfinansierade med 26 kr/dag och det gjorde att ersättningen för december låg på 75 kr. För aktuell period är det gymnasieförbundets ersättning med 49 kr/dag som betalas ut.

Utbetalning av lunchbidrag avseende tiden fram till och med 22 januari
Om du har fått ersättning för lunch under december månad så finns du inlagd i vårt utbetalningssystem. Utbetalning kommer att ske automatiskt till de som har erhållit ersättning tidigare.

Om du inte har erhållit utbetalning av lunchbidrag tidigare, beror detta antingen på att du inte har ansökt om lunchbidrag, eller att inkommen ansökan innehåller felaktiga uppgifter. Vi ber er vänligen att registrera en ny ansökan. Information om hur du ansöker om lunchbidrag hittar du här.

Från 24 januari och framåt
Om fjärrundervisning blir förlängd så kommer lunchlådor att delas ut i en närbelägen skola eller vid annan kommunal verksamhet. Det kan också i vissa fall bli aktuellt med lunchersättning. Planering pågår och information om detta kommer innan 24 januari.