Lars Kaggskolan / Om skolan / Covid-19 / När- och fjärrundervisning från 25/1

När- och fjärrundervisning från 25/1

Bild hand arbetar med kretskort

Regeringen har den 21:e januari fattat nya beslut rörande gymnasieskolan och fjärrundervisning. Från och med den 24 januari är det möjligt att hålla gymnasieskolan öppen för närundervisning oavsett program, ämne eller elevgrupp.

Regeringen har idag 21/1 2021 fattat beslut om att det från och med nästa vecka (24/1) är det möjligt att ta in fler elever till gymnasieskolan. Gymnasieskolas undervisning kommer bedrivas som en kombination mellan när-, fjärr- och distansundervisning.

Skolminister Anna Ekström tryckte på vikten av att bedriva närundervisning i ett utbildningsperspektiv. Även om gymnasieskolan öppnas igen för närundervisning så får regionala avvikelser förekomma utifrån smittläget i aktuell region. Beslut kring fjärrundervisning fattas i samråd mellan huvudmannen och smittskyddsläkaren.

Därför planerar vi på Lars Kaggskolan att fr.o.m måndag 1 februari ta in elever i högre utsträckning än vad vi gör idag. Under vecka 4 följer vi den planering som gäller nu, men med vissa justeringar enligt undervisande lärares önskemål. Uppdaterat schema för vecka 4 publiceras på hemsidan fredag 22/1. Information om hur undervisningen kommer att organiseras fr.o.m 1 februari kommuniceras under vecka 4. 

Schema för när- och fjärrundervisning

//Skolledningen