Lars Kaggskolan / Om skolan / Covid-19 / Fjärr- och distansundervisning från 1/3

Fjärr- och distansundervisning från 1/3, reviderat 30/4

Elev sittandes vid dator

Från den 1 april finns det ingen nationell rekommendation rörande fjärr- och distansundervsining på gymnasieskolan från regeringen. Då är det de lokala och regionala förutsättningarna som styr i hur stor utsträckning skolorna ska bedriva fjärr- och distansundervisning. Läs mer nedan...

Från och med måndagen den 1 februari har vi successivt kunna gå över till en hybridlösning mellan när-, fjärr- och distansundervisning där fler elever kommer få närundervisning på skolan. Vi kommer titta utifrån behov och avgöra omfattningen med avseende på hur smittspridningsläget ser ut. Fortfarande är följande prioriterat som närundervisning på skolan i enlighet med regeringens rekommendation som gällde fram till 1 april:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och
  • elever som i övrigt är sårbara vid fjärr- och distansundervisning.

Informationen rörande närundervisning på skolan perioden vecka 18 och 19

Från den 1 april finns det ingen nationell rekommendation rörande fjärr- och distansundervsining på gymnasieskolan från regeringen. Skolminister Anna Ekström påpekade under presskonferensen den 25 mars att skolan är avgörande för elevernas framtid och då vårterminen snart är inne i sitt sista skede är skolarbetet prioriterat. Istället för att regeringen beslutar över landets gymnasieskolors när- respektive fjärrundervisning är det istället mer rimligt att de lokala och regionala förutsättningarna styr i hur stor utsträckning skolorna ska bedriva fjärr- och distansundervisning. Närundervisning kommer även i fortsättning bedrivas i kombination med fjärr- och distansundervisning ute i landets skolor baserat på det lokala/regionala smittläget samt möjligheten att undvika trängsel i skolan och i lokaltrafiken i enlighet med de rekommendationer som råder för skolan under pandemin. Kalmarsunds Gymnasieförbund håller kontinuerlig dialog med smittskyddsläkaren i regionen för att kunna fatta rätt beslut rörande gymnasiskolornas möjlighet till allt högre närundervisning på skolan. 

Det är av stor vikt att vi får in fler elevgrupper då fjärrundervisning har pågått en längre tid för vissa. Av denna anledning har det skett några förändringar i planeringen för vecka 18 och 19. Folkhälsomyndigheten säger i sin rapport den 15 april att smittspridning i samhället ökar generellt men smittspridningen i skolan är inte högre än i samhället i övrigt. Skolan driver inte smittan och nedstängdning har inte haft några mätbara effekter på samhällsprdningen. Läs mer >>

Beroende på hur smittspridningsläget ser ut kan det ske förändringar med kort varsel, var därför noga med att läsa din mail och kontrollera denna websida dagligen! Enskilda överenskommelser kan förekomma och meddelas i så fall via er lots eller undervisande lärare.

Examinationer som sker i skolans regi för de grupper som inte har närundervisning, kan komma genomföras i andra lokaler (Axel Weudelskolan), mer information om detta kommer skickas ut av undervisande lärare till berörda elever. Vi kan även behöva ha examinationer på kvällar och helger då all undervsining på plats måste prioriteras till att just vara undervisning!

Nedanstående gäller förutsatt att inga nya lokala direktiv presenteras av smittskyddsenheten. Om nya beslut fattas sker det med kort varsel så var därför uppmärksamma på mail och hemsidans uppdateringar. OBS då förändringar kommer ske löpande och för att underlätta för er sätter vi ut datum när vi gör en förändring!

Håll er uppdaterade via hemsidan!

TE, Teknikprogrammet (reviderat 30/4) 

Här kommer planeringen fram till v. 23:

v. 18,20,22

TE20 Närundervining grupp 1
TE19 Närundervisning inriktningsgrupp 1
TE18 Närundervisning inriktningsgrupp 1
(elever som är i behov av att vara på plats på heltid får information av sin lots om detta)

v. 19,21,23

TE20 Närundervisning grupp 2
TE19 Närundervisning inriktningsgrupp 2
TE18 Närundervisning inriktningsgrupp 2
(elever som är i behov av att vara på plats på heltid får information av sin lots om detta)

NA, Naturvetenskapsprogrammet (reviderat 30/4) 

Här kommer planeringen fram till v. 23:

v. 18,20,22
NA20 Närundervisning labgrupp 1
NA19 Närundervisning labgrupp 1
NA18 Närundervisning labgrupp 1
(sårbara elever på NA fortsätter vara på plats)

v. 19,21,23
NA20 Närundervisning labgrupp 2
NA19 Närundervisning labgrupp 2
NA18 Närundervisning labgrupp 2
(sårbara elever på NA fortsätter vara på plats)

BA, Bygg och anläggningsprogrammet
BAHUS18a (reviderat 30/4):

Vecka 18
Måndag: Närundervisning (Nybygget)
Tisdag: Närundervisning (Nybygget)
Onsdag Närundervisning på skolan i hörsalen
Torsdag: Fjärrundervisning
Fredag: Närundervisning (Nybygget)

I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar).

Vecka 19
Måndag: Närundervisning (Nybygget)
Tisdag: Närundervisning (Nybygget)
Onsdag: Studiedag
Torsdag-Fredag: Ledigt
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar).

BAHUS18b (reviderat 30/4): Vecka 18 och 19
Måndag: Närundervisning (Nybygget)
Tisdag: Närundervisning (Nybygget)
Torsdag Närundervisning på skolan på eftermiddagen i hörsalen från V.17 (lov v.19)
Fredag: Närundervisning (Nybygget) (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar).

BAMal18 (reviderat 30/4) Vecka 18 och 19:
Måndag: Närundervisning 
Onsdag: Närundervisning (studiedag v.19)
Torsdag Närundervisning (lov v.19)
Fredag: Närundervisning (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar)

BAHUS19a (reviderat 30/4) Vecka 18 och 19:
Måndag: Närundervisning, gäller även vissa individuella val, lärare meddelar
Tisdag: Närundervisning, gäller även vissa individuella val, lärare meddelar
Onsdag: Närundervisning, gäller även vissa individuella val, lärare meddelar (studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar).

BAHUS19b (reviderat 30/4) Vecka 18 och 19:
Måndag: Närundervisning, gäller även vissa individuella val, lärare meddelar
Tisdag: Närundervisning, gäller även vissa individuella val, lärare meddelar
Onsdag: Närundervisning, gäller även vissa individuella val, lärare meddelar (studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas, lärlingar är ute på företag även fredagar (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar). 

BAMAL19 (reviderat 30/4) Vecka 18 och 19:
Måndag: Närundervisning, gäller även vissa individuella val, lärare meddelar
Tisdag: Närundervisning, gäller även vissa individuella val, lärare meddelar. 
Onsdag: Närundervisning, gäller även vissa individuella val, lärare meddelar. (Studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning (Lov v.19)
Fredag: 
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar).

BA20A (reviderat 30/4) Vecka 18 och 19:
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning
Onsdag: Närundervisning (studiedag v.19)
Torsdag: Fjärrundervisning (lov v.19)
Fredag: Närundervisning (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar).

BA20B (reviderat 30/4) Vecka 18 och 19:
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning
Onsdag: Närundervisning (studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning (lov v.19)
Fredag: Närundervisning, (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar).

BA20C (reviderat 30/4) Vecka 18 och 19:
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning
Onsdag: Fjärrundervisning (studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning (lov v.19)
Fredag: Närundervisning (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar).

EE, El- och energiprogrammet
EEAUT19 (reviderat 30/4) Vecka 18 och 19:
Måndag: Närundervisning, obs utökat med vissa individuella val, lärare meddelar
Tisdag: Närundervisning, obs utökat med vissa individuella val, lärare meddelar
Onsdag: Närundervisning, obs utökat med vissa individuella val, lärare meddelar
Torsdag: Närundervisning (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

EEAUT18:
APL samt andra överenskommelser med lots

EEENE18 (reviderat 30/4) 
Vecka 18 och 19:

Måndag: Närundervisning, obs utökat med vissa individuella val, lärare meddelar
Tisdag: Närundervisning, obs utökat med vissa individuella val, lärare meddelar
Onsdag: Närundervisning, (studiedag v.19)
Torsdag: (lov v.19)
Fredag: Närundervisning (lov v.19)

EEENE19 (reviderat 30/4)  

Vecka 18 och 19:

OBS utökat med vissa individuella val samt vissa lektioner, lärare meddelar
Onsdagar: Närundervisning, (studiedag v.19)
Torsdagar: Närundervisning (lov v.19)
Fredagar: Närundervisning (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

EEELT18 (reviderat 30/4) Vecka 18 och 19:
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning
Onsdag: Fjärrundervisning (studiedag v.19)
Fredag: Närundervisning (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

EEELT19 (reviderat 30/4) Vecka 18 och 19:

OBS: Utökat med vissa individuella val, lärare meddelar

Onsdag: Närundervisning (studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning (lov v.19)
Fredag: Närundervisning (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

EEDAT18:
APL samt andra överenskommelser med lots

EEDAT19 (reviderat 30/4):

Vecka 18 och 19):
Måndag: Närundervisning, obs utökat med vissa individuella val, lärare meddelar
Tisdag: Närundervisning, obs utökat med vissa individuella val, lärare meddelar
Onsdag: Närundervisning (studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning (lov v.19)
Fredag: Närundervisning (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

EE20A (reviderad 30/4):

Vecka 18 och 19:
Måndag: Fjärrundervisning heldag (undantag finns där vissa är på skolan)
Tisdag: Närundervisning heldag
Onsdag: Närundervisning heldag, matematik i hörsal (studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning halvdag förmiddag (lov v.19)
Fredag: Närundervisning heldag, matematik i sal E211 (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar).

EE20B (reviderad 30/4):

Vecka 18 och 19:
Måndag: Närundervisning heldag
Tisdag: Närundervisning förmiddag, vissa även eftermiddag
Onsdag: Närundervisning heldag, matematik i hörsalen (studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning torsdag förmiddag (lov v.19)
Fredag: Närundervisning heldag, matematik i sal E211 (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar).

EE20c (reviderat 30/4):

Vecka 18:
Måndag: Närundervisning från 1150
Tisdag: Närundervisning eftermiddag start 1150
Onsdag: Närundervisning eftermiddag
Torsdag: Närundervisning från 1310, går att sitta på skolan under matematiken innan lunch annars fjärr
Fredag: Närundervisning heldag, lektionermed HV är flyttade till hörsalen
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

Vecka 19:
Måndag: Närundervisning heldag
Tisdag: Närundervisning heldag
Onsdag: Närundervisning heldag (Studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning heldag (Lov v.19)
Fredag: Närundervisning heldag, lektionermed HV är flyttade till hörsalen (Lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

EE20d (reviderat 30/4):

Vecka 18:
Måndag: Närundervisning från 1240
Tisdag: Närundervisning förmiddag
Onsdag: Närundervisning eftermiddag
Torsdag: Närundervisning eftermiddag 1310 framåt
Fredag: Närundervisning heldag
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

Vecka 19:
Måndag: Närundervisning heldag
Tisdag: Närundervisning heldag
Onsdag: Närundervisning heldag (studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning heldag (lov v.19)
Fredag: Närundervisning heldag (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

Fordon och transportprogrammet
FTPER18 (reviderat 30/4) Vecka 18 och 19:
Måndag: Närundervisning
Onsdag: Närundervisning (studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar).

FTPER19 (reviderat 30/4) Vecka 18 och 19:

OBS: Utökat med vissa individuella val, lärare meddelar
Onsdag: Närundervisning (studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning (lov v.19)
Fredag: Närundervisning (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar).

FTLAS19 (reviderat 30/4):

 OBS utökat med vissa individuella val, lärare meddelar
Lärlingsplats samt fjärrundervisning, lärare meddelar specifika lösningar

FT20 (reviderat 30/4) Vecka 18 och 19:
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning
Fredag: Närundervisning (Lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas (enstaka elever kan tas in för närundervisnng även övriga dagar).

HV, Hantverksprogrammet
Åk 3
HVFRI18 vecka 18 och 19:
Måndag - fjärrundervisning
Tisdag, Onsdag och Fredag- närundervisning
Torsdag- APL

OBS studiedag onsdag v.19 samt lov to-fr v.19

HVSTY18, vecka 18 och 19:
Måndag - fjärrundervisning
Tisdag, Onsdag och Fredag- närundervisning undantag v.19 då det är lov
Torsdag- APL (lov v.19)

Åk 2
HVFRI19 (reviderad 30/4)

Vecka 18
Måndag - närundervisning
Tisdag- närundervisning fr.o.m kl. 10.00 elever som har indval 08.10-09.40 har fjärrundervisning i skolan från 08.10.
Onsdag- närundervisning t.o.m kl. 12.10 därefter fjärrundervisning
Torsdag- fjärrundervisning
Fredag- APL

Vecka 19
Måndag - närundervisning
Tisdag- närundervisning fr.o.m kl. 10.00 elever som har indval 0810-0940 har fjärrundervisning i skolan från 0810.
Onsdag- närundervisning heldag (studiedag v.19)
Torsdag- fjärrundervisning (lov v.19)
Fredag- APL 

HVSTY19 (reviderad 30/4)

Vecka 18
Måndag - närundervisning
Tisdag- närundervisning fr.o.m kl. 10.00 elever som har indval 08.10-09.40 har fjärrundervisning i skolan från 0810.
Onsdag- närundervisning t.o.m kl. 12.40 därefter fjärrundervisning
Torsdag- fjärrundervisning
Fredag- APL

Vecka 19
Måndag - närundervisning
Tisdag- närundervisning fr.o.m kl. 10.00 elever som har indval 0810-0940 har fjärrundervisning i skolan från 0810.
Onsdag- närundervisning heldag (studiedag v.19)
Torsdag- fjärrundervisning (lov v.19)
Fredag- APL

Åk1
HVfri20 (reviderat 30/4):

Vecka 18
Måndag: Närundervisning heldag
Tisdag: Närundervisning heldag
Onsdag: Närundervisning heldag
Torsdag: Närundervisning heldag
Fredag: Närundervisning heldag
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

Vecka 19
Måndag: Närundervisning eftermiddag
Tisdag: Närundervisning förmiddag
Onsdag: Närundervisning eftermiddag (studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning heldag (lov v.19)
Fredag: Närundervisning heldag (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

HVsty20 (reviderat 30/4):

Vecka 18
Måndag: Närundervisning heldag
Tisdag: Närundervisning heldag
Onsdag: Närundervisning från 11.50
Torsdag: Närundervisning heldag
Fredag: Närundervisning heldag
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

Vecka 19
Måndag: Närundervisning heldag
Tisdag: Närundervisning från 10.00
Onsdag: Närundervisning från 11.50 (Studiedag v.19)
Torsdag: Närundervisning heldag gäller även Idh (lov v.19)
Fredag: Närundervisning heldag (lov v.19)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

VF, VVS och fastighetsprogrammet
VF19 (reviderat 15/4):
Onsdag: Närundervisning
Torsdag: Närundervisning förmiddag
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

VF19 (reviderat 15/4):

OBS utökat med vissa individuella val, lärare meddelar
Onsdag: Närundervisning
Torsdag: Närundervisning (den 29/4, heta arbeten i hörsalen på Storken)
Fredag: Närundervisning om lärare meddelar detta, annars aktivitetsdag
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

VF20 (reviderat 15/4):
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning
Torsdag: Närundervisning heldag
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

Introduktionsprogrammen:

IM: närundervisning enligt ordinarie schema

// Skolledningen på Lars Kagg