Lars Kaggskolan / Om skolan / Covid-19 / Fjärr- och distansundervisning från 1/3

Fjärr- och distansundervisning från 1/3

Elev sittandes vid dator

Från och med måndagen den 1 februari har vi successivt kunna gå över till en hybridlösning mellan när-, fjärr- och distansundervisning där fler elever kommer få närundervisning på skolan. Vi kommer titta utifrån behov och avgöra omfattningen med avseende på hur smittspridningsläget ser ut. Fortfarande är följande prioriterat som närundervisning på skolan i enlighet med regeringens rekommendation:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och
  • elever som i övrigt är sårbara vid fjärr- och distansundervisning.

Målet är att successivt kunna ta in elever på yrkesprogrammen, naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet i större omfattning än tidigare. Dock är förutsättningarna styrda av hur smittläget ser ut och hur vi kan undvika trängsel i skolan. Kontinuerlig dialog sker med smittskyddsläkaren i regionen.

Informationen rörande närundervisning på skolan perioden vecka 9-10.

I ny dialog med smittskyddsläkare (22/2) rekommenderas vi att inte öka antalet elever på skolan under v. 9 och 10 i förhållande till det elevantal vi hade inne vecka 7. Av denna anledning har det skett en del förändringar i planeringen vi tidigare har kommunicerat för vecka 9. Var därför noga med att kontrollera vad som gäller för dig för vecka 9 i planeringen nedan.

Beroende på hur smittspridningsläget ser ut kan det ske förändringar med kort varsel, var därför noga med att läsa din mail och kontrollera denna websida dagligen! Enskilda överenskommelser kan förekomma och meddelas i så fall via er lots eller undervisande lärare. Examinationer som sker i skolans regi för de grupper som inte har närundervisning, kommer genomföras i andra lokaler (Axel Weudelskolan), mer information om detta kommer skickas ut av undervisande lärare till berörda elever.

Nedanstående gäller förutsatt att inga nya lokala direktiv presenteras av smittskyddsenheten innan v. 9. Om nya beslut fattas sker det med kort varsel så var därför uppmärksamma på mail och hemsidans uppdateringar. OBS då förändringar kommer ske löpande och för att underlätta för er sätter vi ut datum när vi gör en förändring!

Håll er uppdaterade via hemsidan!

TE, Teknikprogrammet

Åk 1: Fjärrundervisning fortsätter

Åk 2 och 3, vecka 9 och 10: TE åk 2 och åk 3 fjärr-och distansundervisning, undantaget inriktningskurserna som TE-eleverna läser i skolan på samma sätt som tidigare schema.

NA, Naturvetenskapsprogrammet

Åk 1: Fortsatt fjärrundervisning under vecka 9 och 10

Åk 2 och 3, vecka 9 och 10: NA åk 2 och åk 3 kombinerad fjärr-och närundervisning i halvklass enligt mailutskick 17/2

Övrigt NA och TE:
Elever tas in vid behov för examination och praktiska moment i samråd med rektor (enligt tidigare beslut). Elever som är särskilt sårbara för fjärrundervisning generellt och därav riskerar att inte nå målen ska identifieras av lots tillsammans med undervisande lärare för att göra en bedömning av vilka elever som behöver vara på plats. Vilka elever det handlar om rapporteras mailledes från lots till rektor som planerar för närundervisning med undervisande lärare och övriga stödfunktioner.

BA, Bygg och anläggningsprogrammet
BAHUS18a:
Måndag: Närundervisning (Nybygget)
Tisdag: Närundervisning (Nybygget)
Fredag: Närundervisning (Nybygget)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

BAHUS18a:
Måndag: Närundervisning (Nybygget)
Tisdag: Närundervisning (Nybygget)
Fredag: Närundervisning (Nybygget)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

BAMAL18:
Måndag: Närundervisning yrkesämnen
Övriga veckan, gg-ämnen på fjärr, yrkeslärare informerar om vilka yrkeslektioner som sker på skolan

BAHUS19a:
Onsdag: Närundervisning Nybygget 
Torsdag: Närundervisning Nybygget 
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

BAHUS19b:
Onsdag: Närundervisning Nybygget (lärlingar är ute på företag)
Torsdag: Närundervisning Nybygget (lärlingar är ute på företag)
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas, lärlingar är ute på företag även fredagar

BAMAL19:
Onsdag: Närundervisning
Torsdag: Närundervisning
Fredag: Närundervisning
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

BA20A:
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning
Fredag: Närundervisning
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

BA20B:
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning
Fredag: Närundervisning
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

BA20C:
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning
Fredag: Närundervisning
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

EE, El- och energiprogrammet
EEAUT19:
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning
Onsdag: Närundervisning 
Torsdag: Närundervisning
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

EEAUT18:
APL samt andra överenskommelser med lots

EEENE18:
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning under förmiddagen
Fredag: Närundervisning
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

EEENE19:
Fredagar: Närundervisning 
Onsdagar: Närundervisning 
Torsdagar: Närundervisning 
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

EEELT18:
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

EEELT19:
Onsdag: Närundervisning
Torsdag: Närundervisning
Fredag: Närundervisning
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

EEDAT18:
APL samt andra överenskommelser med lots

EEDAT19:
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning
Onsdag: Närundervisning 
Torsdag: Närundervisning
Fredag: Närundervisning
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

EE20A (reviderad 26/2):
Måndag: Fjärrundervisning heldag
Tisdag: Närundervisning heldag
Onsdag: Närundervisning heldag
Torsdag: Fjärrundervisning heldag
Fredag: Närundervisning heldag
I övrigt fjärrundervisning tills annat meddelas

EE20B:
Måndag: Närundervisning heldag
Tisdag: Fjärrundervisning heldag
Onsdag: Närundervisning heldag
Torsdag: Närundervisning torsdag förmiddag, obs start 0810 med energiteknik
Fredag: Fjärrundervisning
I övrigt fjärrundervisning tills annat meddelas

EE20C:
Måndag: Närundervisning heldag
Tisdag: Närundervisning heldag
Onsdag: Närundervisning heldag
Torsdag: Närundervisning heldag
Fredag: Fjärrundervisning heldag
I övrigt fjärrundervisning tills annat meddelas. 

EE20D:
Måndag: Närundervisning heldag
Tisdag: Närundervisning heldag
Onsdag: Fjärrundervisning heldag
Torsdag: Närundervisning heldag
Fredag: Närundervisning heldag

Fordon och transportprogrammet
FTPER18:
Måndag: Närundervisning
Onsdag: Närundervisning
Torsdag: Närundervisning
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

FTPER19:
APL närmaste fem veckorna.

FTLAS19:
Tisdag: Närundervisning (v5 och 6)
Onsdag: Närundervisning (v5 och 6)
Fredag: Närundervisning V5
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

FT20:
Måndag: Närundervisning heldag
Tisdag: Närundervisning heldag
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

HV, Hantverksprogrammet
Åk 3
HVFRI18 
Måndag - fjärrundervisning
Tisdag, Onsdag och Fredag- närundervisning
Torsdag- APL

HVSTY18 
Måndag - fjärrundervisning
Tisdag, Onsdag och Fredag- närundervisning
Torsdag- APL

Åk 2
HVFRI19 
Måndag - närundervisning
Tisdag- närundervisning fr.o.m kl. 14.00 dessförinnan fjärrundervisning
Onsdag- närundervisning t.o.m kl. 12.10 därefter fjärrundervisning
Torsdag- fjärrundervisning
Fredag- APL

HVSTY19 
Måndag - närundervisning
Tisdag- närundervisning fr.o.m kl. 14.00 dessförinnan fjärrundervisning
Onsdag- närundervisning t.o.m kl. 12.40 därefter fjärrundervisning
Torsdag- fjärrundervisning
Fredag- APL

Åk1
HVFRI 20 
Måndag- fjärrundervisning
Tisdag- fjärrundervisning
Onsdag- närundervisning (alla kurserna hela dagarna)
Torsdag - närundervisning (alla kurserna hela dagarna)
Fredag - närundervisning (alla kurserna hela dagarna)

HVSTY 20 
Måndag- fjärrundervisning
Tisdag- närundervisning fr.o.m kl. 10.10 dessförinnan distansundervisning
Onsdag- fjärrundervisning
Torsdag- närundervisning (alla kurserna hela dagen)
Fredag- närundervisning heldag

VF, VVS och fastighetsprogrammet
VF18:
Onsdag: Närundervisning
Torsdag: Närundervisning förmiddag
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

VF19:
Onsdag: Närundervisning
Torsdag: Närundervisning
Fredag: Närundervisning
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

VF20:
Måndag: Närundervisning
Tisdag: Närundervisning
I övrigt fjärrundervisning om inget annat meddelas

Introduktionsprogrammen:

IM: närundervisning enligt ordinarie schema

// Skolledningen på Lars Kagg