Lars Kaggskolan / Om skolan / Covid-19 / Fjärr- och distansundervisning under tiden 8/1- 22/1

Fjärr- och distansundervisning under tiden 8/1- 22/1

Elev sittandes vid dator

Fram till fredagen den 22 januari kommer vi att fortsätta som idag där huvudregeln är fjärr- och distansundervisning med motsvarande undantag vi gör idag:

  • Gymnasiesärskolan är ju undantaget denna rekommendation helt och hållet.
  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och
  • elever som i övrigt är sårbara vid fjärr- och distansundervisning.

Från och med måndagen den 25 januari hoppas vi på att successivt kunna gå över till en hybridlösning mellan när- och fjärrundervisning där vi utifrån behov avgör omfattningen med perspektivet huruvida smittspridningsläget ser ut.

Ni elever kommer under de närmaste veckorna få mer information om när och vilka lektioner ni ska vara på plats på skolan, absolut senast den 7/1.

Håll er uppdaterade via hemsidan!


Informationen rörande närundervisning på skolan perioden 8/1-22/1 kommer presenteras nedan, OBS uppdateras löpande:

Bygg- och anläggningsprogrammet (redigerad 15/1):

BA20: Måndagar, tisdagar och fredagar närundervisning på skolan. I övrigt fjärrundervisning.
BAHUS19: 8/1 Fjärrundervisning. 11-22/1: Närundervisning i praktiska moment på Nybygget (ons-fre). I övrigt fjärrundervisning.
BAMAL19: 8/1: Fjärrundervisning. Närundervisning på skolan vecka 2 och 3: onsdag-fredag. I övrigt fjärrundervisning.
BAVUX: Närundervisning på skolan från den 8/1, samma schema som tidigare
BA18: Perioden 8/1-15/1: APL. Under vecka 3-7: Fjärrundervisning måndag-fredag varav onsdag-fredag är ute på APL-företag.

El- och energiprogrammet (reviderat 18/1):
EE20A: 8/1: fjärrundervisning. Vecka 2 och 3: Närundervisning på skolan följande tider, tisdagar 0830-1120 (energiteknik, obs schemaändrat), onsdagar 0810-1620, fredagar 0910-1140. I övrigt fjärrundervisning. Halvklasslösningar förekommer och meddelas av läraren.
EE20B: 8/1: fjärrundervisning. Vecka 2 och 3: Närundervisning på skolan; måndagar 1200-1430, onsdagar 0810-1630. torsdagar 0810-1130 (energiteknik dubbellektion, obs schemaändrat dessa två veckor). I övrigt fjärrundervisning. Halkvklasslösningar förekommer och meddelas av lärarna
EE20C: 8/1: fjärrundervisning. Vecka 2 och 3: Närundervisning på skolan; tisdagar 1200-1430, torsdagar 0810-1450, onsdag 13/1 1200-1500 (energiteknik), onsdag 20/1 1320-1630 (energiteknik). I övrigt fjärrundervisning. Halvklasslösningar förekommer och meddelas av lärarna.
EE20D: 8/1: fjärrundervisning. Vecka 2 och 3: Närundervisning på skolan; tisdagar 0810-1100, torsdagar 1210-1510 samt fredagar 0830-1430 i övrigt fjärrundervisning. Halvklasslösningar förekommer och meddelas av lärarna.
EEELT19: 8/1: Fjärrundervisning. Vecka 2 och 3: Måndagar fjärrundervisning, tis-ons närundervisning i halvklass heldagar. to-fr: närundervisning i halvklass heldagar. Lärare meddelar halvklassindelning.
EEENE19: 8/1 och 15/1: Närundervisning på skolan, svetsutbildning. Närundervisning på skolan även följande tider: 14/1 1150-1640. 20/1: 0840-1510 samt 22/1 0930-1600 närundervisning. I övrigt fjärrundervisning.
EEDAT19: Närundervisning:tors 14/1: 0810-1340, tor 21/1: 1000-1510
EEAUT19: Närundervisning på skolan: Vecka 2: Må: 11/1: 1000-1510 och To: 14/1: 0810-1520. Vecka 3: Ti 19/1: 1000-1510 samt to 21/1: 1000-1640.
EEDAT18: Börjar med närundervisning på skolan den 11/1 och fyra veckor framåt.
EEAUT18: Närundervisning på skolan från den 8/1 och framåt (praktiskt gymnasiearbete)
EEELT18: Perioden 8/1-15/1: APL. Vecka 3 och troligtvis även v.4: Fjärrundervisning.
EEENE18: Perioden 8/1-15/1: APL. Vecka 3 närundervisning fredag 0810-1330 i övrigt fjärrundervisning

Fordon och transportprogrammet:
FT20: Fjärrundervisning till den 24/1
FTPer19: Fjärrundervisning till den 24/1 med ett undantag: Individuellt val svets har närundervisning tisdagen den 12/1 mellan 0810-1130.
FTLas19: 8/1: Närundervisning på skolan. Onsdag 13/1, närundervisning på skolan 1000-1640, fredag 15/1 närundervisning på skolan 0930-1500. Individuellt val svets har dessutom närundervisning tisdagen den 12/1 mellan 0810-1130.
FTLas18: Fjärrundervisning samt lärlingsförlagd utbildning på företag
FTPer18: 8/1: Fjärrundervisning. 11/1-22/1: Närundervisning på skolan: måndagar, onsdagar och torsdagar. I övrigt fjärrundervisning

Hantverksprogrammet (reviderat 18/1)

Förutom nedan kommer Sara kalla in elever för praktiska prov. 
HVFRI18: Fre 8/1: Närundervisning på skolan för vissa elever, Evelina meddelar. V.2 och V.3: Närundervisning onsdagar mellan 1220-1520, fredagar (kundpass i halvklass) mellan 0810-1610.

HVSTY18: Närundervisning på skolan, onsdag 13/1: 0810-1210.  tis 19/1: 1000-1200, ons 20/1: 1320-1520.

HVFRI19: Närundervisning på skolan måndagar: 1000-1150, onsdagar 0810-1210

HVSTY19: Närundervisning på skolan må 18/1: 0810-1130, tis 19/1: 1400-1640, ons 20/1: 0810-1200

HVFRI20: Närundervisning 8/1-22/1 under följande tider; fredagar: 11.50-16.00, torsdag 14/1: 1300-1630, torsdag 21/1: 0810-1110. I övrigt fjärrundervisning

HVSTY20: Närundervisning på skolan, tisdag 12/1: 1000-1520. To

Naturvetenskapsprogrammet:
NA18, NA19 och NA20 fortsätter med fjärrundervisning som tidigare meddelats.
I undantagsfall kan rektor fatta beslut om att elever kommer in till skolan för att genomföra examinationer samt laborationer.

Teknikprogrammet:
TE18, TE19 och TE20 fortsätter med fjärrundervisning som tidigare meddelats.
I undantagsfall kan rektor fatta beslut om att elever kommer in till skolan för att genomföra examinationer samt inriktningsspecifika praktiska moment.

VVS och fastighetsprogrammet (reviderat 18/1):
VF18: Perioden 8/1-15/1: APL. V.3: Närundervisning på skolan: onsdag och torsdagar i övrig fjärrundervisning.
VF19: V.3: Närundervisning på skolan; torsdag-fredag, fjärrundervisning; må-ons
VF20: Närundervisning på skolan; måndag-tisdag, fjärrundervisning; onsdag-fredag

Introduktionsprogrammen:
IMYRK: närundervisning från 8/1. Alla övriga IM-elever är på plats och har närundervisning enligt schema från den 11/1

// Skolledningen på Lars Kagg