Lars Kaggskolan / Om skolan / Covid-19 / Viktig information för elever och vårdnadshavare på Lars Kaggskolan

Viktig information för elever och vårdnadshavare på Lars Kaggskolan

Publicerad: 2020-08-18 10:26 Världskarta med texten Covid-19

Hittills har smittspridningen i Kalmar län varit förhållandevis låg men man ser nu att antalet konstaterade Covid-19-fall ökar ganska jämt över åldersgrupperna. Hårdare restriktioner har genomförts nationellt och utifrån våra lokala och organisatoriska förutsättningar arbetar vi för att på bästa sätt minimera och förebygga riskerna för smittspridning.

För att undvika smittspridning vill vi påminna om vikten av att alla tar eget ansvar genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill särskilt trycka på följande:

Information kring Covid-19 kommer att delges via mejl och via skolans hemsida - håll koll på dessa informationskanaler!

  • Fortsätt tvätta händer och använd handsprit!
  • Träffas inte i större sammanhang utanför skoltid, t ex större fester, då det är konstaterat att smitta har spridits vid sådana tillfällen.
  • Vid minsta symptom på sjukdom - stanna hemma och testa dig för Covid-19 via 1177.se (OBS! Se till att skaffa e-legitimation om du inte redan har gjort det!)
  • Vid bekräftat sjukdomsfall av Covid-19 i familjen - stanna hemma. Isolering i hemmet gäller 7 dagar från det att man hittat bekräftat fall i familjen. Därefter ska man vara uppmärksam på symptom i ytterligare 7 dagar.
  • Vid konstaterad smitta i hemmet eller om du själv är smittad - kontakta din lots/mentor snarast.

Vi följer utvecklingen av smittspridningen och beroende på eventuella konstaterade fall på Lars Kaggskolan kommer vi, i samråd med Enheten för smittskydd, att fatta beslut om lämpliga åtgärder.

Vid konstaterad smitta kommer vi informera enligt följande:

  • Berörd klass får information från ansvarig rektor om att ett eller flera konstaterade fall finns i klassen.
  • Rektor informerar lärare som undervisar i klassen om att konstaterade fall finns.
  • Allmän information om att konstaterad smitta finns på Lars Kaggskolan ges till elever och personal på skolan.
  • I den information som går ut namnges aldrig vem som är smittad.

Från och med måndag 23/11-20 gäller fjärrundervisning på heltid för elever i åk 2 och 3 på NA och TE. Elever i åk 1, alla elever på våra yrkesprogram samt IM ska vara i skolan enligt ordinarie schema.

Undantag från fjärrundervisning kan förekomma gällande laborationer, examinationer och praktiska moment. Information kring detta meddelas av undervisande lärare. De individuella valen i åk 2 och 3 löper på som tidigare.

Med vänliga hälsningar
Skolledningen på Lars Kaggskolan

Information från Folkhälsomyndigheten om att hålla avstånd.