Lars Kaggskolan / Om skolan / Elevkåren

Elevkåren

Elevkåren är en fristående intresseförening för Lars Kaggskolans alla elever. Du blir medlem genom att anmäla dig på kårens expedition.

Vilka är vi?

Vi är kårstyrelsen, även så kallade KÅRantän. Kort och gott, en samling magiker och tragiker. Kårstyrelsen består av 11 utvalda kårmedlemmar. Alla personer i kårstyrelsen har på ett eller annat sätt kandiderat för en särskild post. Antingen genom valberedningen eller "självnomineringen" har personen nominerats och röstats fram av de kårmedlemmar som närvarade under årsmötet.

Vill du veta mer?
Besök vår egen webbplats här >>

Allt detta jobbar vi med i Kåren under läsåret!

Årsmöte
Drogfria mötesplatser
Inflytandesgrupp
Balen
Balfotografering
Hedersmedaljer och diplom
Studenten
Studentmössor och studentkläder
Studentfotografering
Oskarsmatchen
Skolfotografering
Rugby
Swinget
Skattjakten Sektioner
Alkoholpolicyn
Försäljning av Kaggdress och K-leg
Skol DM
Triaden
Kåren
Extasen
Kaggdressen
Årsbok
Utbildningskatalog
Kårfester
Kaggdagen
Paraplyorganisation för GYF-kårer mm. 

Elevkårens styrelse

Kontakta oss!

Ordförande
Albin Kårlin, NA19D
tel. 070-519 04 68, This is an email address

Vice ordförande
Anna Martinsson, NA19E
tel. 070-977 81 33, This is an email address

Sekreterare
Beata Rejneborg, TE20D
tel. 070-880 58 55, This is an email address

Ekonomiansvarig
Estelle Rosén, TE20D
tel. 073-350 44 03, This is an email address

Rugbyansvarig
Ellen Alvunger, NA19E
tel. 073-827 26 31, This is an email address

Sponsoransvarig
Frida Andersson, TE20C 
tel. 073-263 02 21, This is an email address

Sektionsansvarig
Bob Månsson, NA19F
tel. 070-875 44 14, This is an email address

Nöjesansvarig
Isak Stridh NA19F 
tel. 070-557 73 84, This is an email address

PR-ansvarig
Anarkin Engman, TE20B
tel. 073-155 99 88, This is an email address

Materialansvarig
Edvin Folckner, NA19F
tel. 072-721 36 21, This is an email address

Idrottsansvarig
Alvin Svensson, TE19C 
tel. 073-843 95 57, This is an email address