Lars Kaggskolan / Om skolan / Elevkåren

Elevkåren

Elevkåren är en fristående intresseförening för Lars Kaggskolans alla elever. Du blir medlem genom att anmäla dig på kårens expedition.

 

Vilka är vi?
Vi är kårstyrelsen, även så kallade Kårona. Kort och gott, en samling magiker och tragiker. Kårstyrelsen består av 11 utvalda kårmedlemmar. Alla personer i kårstyrelsen har på ett eller annat sätt kandiderat för en särskild post. Antingen genom valberedningen eller "självnomineringen" har personen nominerats och röstats fram av de kårmedlemmar som närvarade under årsmötet.

Vill du veta mer?

Besök vår egen webbplats här

Allt detta jobbar vi med i Kåren under läsåret!
Årsmöte
Drogfria mötesplatser
Inflytandesgrupp
Balen
Balfotografering
Hedersmedaljer och diplom
Studenten
Studentmössor och studentkläder
Studentfotografering
Oskarsmatchen
Skolfotografering
Rugby
Swinget
Skattjakten Sektioner
Alkoholpolicyn
Försäljning av Kaggdress och K-leg
Skol DM
Triaden
Kåren
Extasen
Kaggdressen
Årsbok
Utbildningskatalog
Kårfester
Kaggdagen
Paraplyorganisation för GYF-kårer mm. 

Elevkårens styrelse

Kontakta oss!

Ordförande
Erik Nilsson, NA16D
tel. 076-111 45 74,This is an email address

Vice ordförande
Tilda Gunnarsson, TE16A
tel. 073-833 99 75, This is an email address

Sekreterare
Gustav Pile, NA16D
tel. 072-188 27 97, This is an email address

Ekonomiansvarig
Martina Canali, NA17E
tel. 072-188 7 97, This is an email address

Rugbyansvarig
Olivia Molander, NA16F
tel. 072-532 07 07, This is an email address

Sponsoransvarig
Axel Wedin, TE17D
tel. 073-377 79 05, This is an email address

Sektionsansvarig
Eddie Englid, NA16D
tel. 076-040 99 69, This is an email address

Nöjesansvarig
Ylva Ekman, NA16D
tel. 072-235 03 99, This is an email address

PR-ansvarig
Hanna Martinsson, TE17D
tel. 072-235 51 42, This is an email address

Materialansvarig
Jesper Andersén, FTLAS16
tel. 073-085 85 36, This is an email address

Idrottsansvarig
Saga Borgström, NA17E
tel. 072-241 42 01, This is an email address