Lars Kaggskolan / Om skolan / Kika in / Kaggboken 2018

Kaggboken 2019

Publicerad: 2018-02-26 08:35

Kagg blir till skrift - 
Lämna ditt bidrag senast 31 mars

Missade du Kaggbokens inspirationsworkshop den 12 februari? Ingen fara! Du kan fortfarande skicka in ditt bidrag till Kaggboken på mailadressen This is an email address. Sista datum är 31 mars och du kan uttrycka dig i skrift eller bild på olika sätt.

Vi vill samla Kaggelevernas egna livsberättelser - för en ökad gemenskap och ett sätt för er alla att lära känna många fler under er tid på Kagg.

Ni har alla olika bakgrund och erfarenheter som har format er till den person ni är och genom möten och personliga berättelser kan vi försöka bryta fördomar och förgivettagna tankar om varandra. Då kan vi nå en ökad förståelse och en bättre gemenskap.

Utmaningen blir att få tillräckligt många historier för att kunna trycka en bok våren 2019!
Skicka in era egna skrivna livsberättelser eller dikter - korta eller långa - med fokus på funderingar, utmaningar och upplevelser genom livet - hur du formats av dina erfarenheter. Även beskrivande bilder är välkommet.

Det kan handla om både positiva och negativa upplevelser både under din skoltid eller privat på fritiden. Det kan vara något som format dig som person, viktiga ögonblick du upplevt, tuffa val och situationer du mött, något som förändrat dig, tankar du har om meningen med livet eller vad du ser som viktigt för att du och människor runt omkring dig ska må bra.

Det är bara du som vet vilka funderingar som kan vara värdefulla att dela med andra dels som en stöttning till andra som kan känna igen sig, dels som att sprida hopp om att våra olikheter berikar samt att alla bär på en historia.

Det som skickas eller lämnas in kommer inte vara anonymt för oss, skulle vi ha frågor vidare så är det bra om vi kan komma i kontakt med berörd elev.
Självklart anonymt i boken för de som vill.

Det är ni elever som gör Kagg, men hur ska vi kunna veta vad som egentligen beskriver Kagg på bästa sätt om vi inte kan era personliga berättelser?

Förhoppningen är att alla era livsberättelser ska få en plats i skriften, men vi kommer att sålla bort material som innehåller kränkande uttryck och beskrivningar.