Kaggpiloten

Publicerad: 2018-12-20 07:34

"När jag blir äldre och får barn ska jag ta upp detta om cannabis vad konsekvenserna kan vara".

Den 14 december åkte Marie och Mimma från Lars Kaggskolan till CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen) i Stockholm för att utbyta erfarenheter om arbetsmetoder kring cannabis med pedagoger från Norrbotten och företrädare från Länsstyrelser i Sverige.

Kaggpiloten är ett arbetssätt kring cannabis som vi, Marie och Mimma, har arbetat med tillsammans med våra elever i svenska och på lotstid. Arbetssättet tog sin avstamp VT-17 tillsammans med en rektor, en kurator, en skolsköterska och flertalet pedagoger från Kagg och Länsstyrelserna i Kalmar och Norrbotten. I utbildningen fick vi bl.a. inspiration från en pedagog från Piteå som arbetat förebyggande mot cannabis i undervisningen. Länsstyrelserna gav oss fakta från undersökningar och statistik och polisen informerade om cannabis och effekter av missbruk. Vi blev väldigt intresserade av temat och bestämde oss för att arbeta med Kaggpiloten med våra elever!

Kaggpiloten styrs av elevernas nyfikenhet och frågor kring cannabis och att man som lärare hela tiden är nyfiken på elevernas tankar om just cannabis. Vi arbetar med källkritik i samarbete med biblioteket, faktasök och effektiva och elevaktiva lektioner på olika sätt. Vi använder oss av olika medier för få aktuella artiklar och fakta. Elevernas arbete med Kaggpiloten redovisas kontinuerligt med t.ex. samtal, anföranden, poddar, informationsaffischer och textproduktion.

Kaggpiloten brukar avslutas med en större frågestund där Länsstyrelsen, företrädare från psykiatrin, socialförvaltningen, polisen samt åklagare kommer till Lars Kaggskolan och där våra elever ställer de frågor om cannabis som de fortfarande vill ha svar på.

Våra elever är fantastiska och kloka och det är väldigt roligt och givande för oss som pedagoger att få arbeta med ungdomarna i detta projekt!

 

"När vi fick veta att vi skulle jobba med cannabis tyckte jag att det skulle bli kul att jobba med något annorlunda än vad jag gjort innan. Dock trodde jag att jag hade ganska stor koll på cannabis eller droger generellt, men nu när vi jobbat med detta i fyra till fem veckor så inser jag att det var väldigt mycket jag inte visste och inte hade koll på. Så jag har lärt mig väldigt mycket mer och inser nu ännu mer nackdelar med att röka cannabis. Jag har alltid tyckt att droger inte är okej så det har inte förändrats efter detta projekt utan jag tycker ju såklart fortfarande likadant. Men det jag har lärt mig som är nytt är nog ännu fler nackdelar med att röka på. "