Lars Kaggskolan / Om skolan / Kika in / Motorbranschcollege

Kagg har blivit certifierade

Publicerad: 2018-10-01 19:46

Lars Kaggskolan har den 18/9 blivit utsett till MBC Motorbranschcollege. Lars Kaggskolan är första skolan i Sverige, utanför pilotprojektet på fyra skolor, som blivit certifierat. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att den fordonstekniska utbildningen uppfyller motorbranschens kvalitetskrav.

För en certifiering krävs att man har ett nära, engagerat och strukturerat samarbete mellan skola och branschen, vilket vi har och är mycket stolta över. Dessutom ska utbildningen möte sex fastställda kriterier som säkerhetsställer utbildningens kvalitet gentemot elever och arbetsmarknad.

Under våren 2018 har Lars Kaggskolan granskas efter dessa kriterier och man har funnit att utbildningen uppfyller alla krav varefter skolan godkändes som Motorbranschcollege.

Kriterierna omfattar:

  • en säkrad kompetensförsörjning
  • en stärkt samverkan mellan skolan och branschen
  • kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • en god kompetensutveckling av yrkeslärarna
  • ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Stort grattis!