Lars Kaggskolan / Om skolan / Kika in / PRIDEföreläsning

Föreläsning under PRIDE-veckan

Publicerad: 2018-09-12 13:49

Under PRIDE-veckan gavs eleverna möjlighet att gå och lyssna på Anna Hammarlund (lärare på IMS) och Rickard Eriksson (lärare på Fordon). Både två ingår i skolans likabehandlingsgrupp. Syftet med föreläsningen var att tydliggöra skolans värdegrund samt nyttja den kompetens som finns på skolan.

Föreläsningen handlade om mänskliga rättigheter, PRIDE samt allas lika värde och eleverna gavs möjlighet att skicka in frågor under tiden. Eleverna fick också möjlighet att reflektera kring den fakta som lyftes fram och hur det ser ut i lag samt statistik för HBTQ-personers levnadsvillkor.