Elprogrammet deltar i konstprojekt 13/2

Publicerad: 2013-02-07 08:53

"CIVILKURAGE" - Spektakulärt ljussatta konstkuber i parken.
Sexton belysta jättekuber på temat civilkurage – det kan du snart se hängande i träden i Kalmar stadspark.

KALMAR STADSPARK, VID KONSTMUSEET

ONSDAGEN DEN 13 FEBRUARI KL 18:00.

Kalmar stadspark göms i mörker på vintern. Nu är det slut på det. Södermöreskolans nior presenterar sina ljussatta kuber i parken. Hur gestaltas civilkurage i sexton kubikmeter kuber av stål? Under höstterminen har eleverna på Södermöreskolan arbetat med ett projekt inom ramen för Östersjösamarbetet CreatLearn, som kännetecknas av kreativa lärprocesser och där civilkurage är temat. Projektet har också lett till ett samarbete med elever vid Lars Kaggskolans elprogram, som bidragit med kreativa lösningar och elarbete kring ljussättningen av kuberna.

Kreativitet handlar om förmågan att kombinera kompetens, kunskap och resurser för att lösa problem på nya sätt i alla sammanhang och ofta tillsammans i grupp. Framtiden kräver olika talanger hos alla människor, alla måste ha möjlighet att nå sin fulla potential för att utveckla kreativa svar på komplexa problem. Vi behöver nya metoder inom utbildningssystemet som bygger på en bredare uppfattning av våra förmågor. Tillsammans måste vi utveckla och främja motivation, självkänsla och kreativa färdigheter. Elevernas arbete med kuberna är ett sätt att finna fördjupat lärande med konstens hjälp kring ett tema som blir allt viktigare.

Tack också till elgrossisten Solar AB, som hjälpt till med ljusinstallationerna.

Vi bjuder på lätt förtäring!

Välkomna!

CreatLearn-gruppen Södermöreskolan, eleverna i åk 3, elprogrammet, Lars Kaggskolan

Kontakt: Lotta Rautio, tel. 076-842 54 07

CreatLearn är ett projekt inom EU:s Södra Östersjöprogram. Projektet syftar till att utveckla metoder kring fördjupat lärande med kultur - konst, film, teater, musik, som redskap. Kalmar kommun är leadpartner. Övriga partners är Nykøbing/Danmark, Klaipeda/Litauen, Rostock, kommun och region/Tyskland. Riksteatern och Linnéuniversitetet ansvarar för kommunikation och följeforskning. I Kalmar medverkar också Byteatern, Reaktor Sydost (film och media för unga människor) och Länsmuseet (Alla tiders historia).