Lars Kaggskolan / Om skolan / Kika in / Viktig information till dig som elev på Lars Kaggskolan

Viktig information till dig som elev på Lars Kaggskolan

Publicerad: 2020-08-18 10:26

Åtgärder i samband med uppstart ht-20 för att minska risk för smittspridning.

- Dörrar i teorisalar är uppställda under raster och efter lektioner för att minska trängsel i korridorerna och för att minska risken för smitta via dörrhandtag.

- Salarna möbleras på så vis att eleverna sitter så långt ifrån varandra som möjligt, helst en och en. Viktigt att alla respekterar detta och inte möblerar om i klassrummen.

- Varje lärare har med sig handsprit till lektionerna och tillser att eleverna spritar händerna.

- Lärare/lotsar/mentor/skolsköterska pratar med eleverna om vikten om att ta ansvar för att minimera smittspridning, ex. tvätta händerna och hålla avståndet vid köer och under raster.

- Elever uppmanas att vistas utomhus vid raster.

- Elever bör om möjligt cykla eller gå till skolan istället för att resa kollektivt.

- Elever som reser kollektivt bör , om möjligt, välj avgångar med mindre trängsel.

-Viktigt att elever håller lunchtider i matsalen och äter så snabbt som möjligt.

- Vissa entrédörrar ställs upp för att minska smittspridning och uppmuntra till utevistelse. Använd dörröppnare där det finns.

- Elever får löpande information via hemsidan LK och GYF/mail/lots/mentor.

- Ärenden till expedit


Åtgärder kring matsalen från kostchef Kerstin Berg:

  • Markerar upp som påminnelse i golvet -  Håll avstånd!
  • Plockar bort servering av bröd, ej servera livsmedel som plockas med händerna direkt i munnen.
  • Serveringsbestick byts var 20:de minut.
  • Tillgång till handsprit in och ut ur restaurangerna. Nya hygienställ med handsprit kommer inom kort och ersätter portabla alternativ.
  • Servingen kommer att skaffa andra lådor för besticken, vänder skaften uppåt. Detta för att inte gästen ska ta i bestickytan som ska vara i munnen.