Lars Kaggskolan / Om skolan / Kika in / Yrkesprov på Bygg

Yrkesprov på Byggprogrammet

Publicerad: 2018-12-05 11:16

Byggarna på Kagg är inne i spännande uppdrag!
Lisa Ekehult, Skolverket och Magnus Nordin, BYN (Byggnadsindustrins yrkesnämnd) har besökt Lars Kaggskolan och byggprogrammet för att se hur uppdraget med att skapa ett yrkesprov för elever i sin yrkesutbildning mot träarbetare ser ut.

Skolverket har ett regeringenuppdrag, att genomföra en försöksverksamhet med yrkesprov inom yrkesutbildningar. Lars Kaggskolans Bygg & Anläggningsprogram tillsammans med BYN involverades i försöksverksamheten mot yrkesprov under höstterminen 2018 och arbetet kommer att pågå till 2021.

Vad vill man få ut av denna försöksverksamhet?

Man vill se om ett yrkesprov kan vara ett instrument för att säkerställa kvalitén i en yrkesutbildning oavsett vilken skola, utbildningsform eller var i landet den genomförs, säger Lars Kvarnkullen, bygglärare.

Andra positiva effekter detta arbetet kan utmynna i är ett starkare samarbete med företagen i byggbranschen. Detta har vi sett effekter på t ex inom elutbildningen där det genomförs ett ETG-prov som kan jämställas med ett yrkesprov menar Märit Truuts, Rektor.
Jag tror även att eleven kan få en ökad motivation under sin utbildningstid då ett yrkesprov visar en tydligare målbild mot vad som förväntas att man som elev ska uppnå under dennes utbildningstid, säger Kennet Wahlqvist, bygglärare.

Vi ser med spänning fram emot att få höra mer av fortsättningen i detta projekt!