Lars Kaggskolan / Om skolan / Tillgänglighet på webbplatsen

Tillgänglighet på webbplatsen

Kalmarsunds gymnasieförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur https://www.gyf.se/sv/larskaggskolan/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från https://www.gyf.se/sv/larskaggskolan/ som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5 dar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till This is an email address
  • ring 0480-45 16 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgängligher

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs i vår tillgänglighetsanalys är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt och kommer att åtgärdas löpande.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga och användning med nedsatt syn, användning med nedsatt färgseende.

Otydlig Fokusmarkering
På sidorna används standard-markeringen för fokus och den är ofta svår att se. Den som tab-navigerar behöver kunna se tydligt vart fokus ligger.

Alt-texter
Användare som är beroende av till exempel skärmläsare behöver beskrivning av allt innehåll som inte är text. På sidan har många bilder tom alt-text, vilket gör att dem räknas som dekorativa bilder och blir ignorerade av exempelvis skärmläsare.

Ange språkförändringar
Texter på annat språk än huvudinnehållet på sidan bör markeras upp i koden. Texten "Translate" i toppen på sidan behöver taggas upp. Detta gäller både startsidan för GYF samt de individuella gymnasieskolornas webbsidor.

Länkar till PDF
Det är rekommenderat att publicera dokument främst i standardformatet html då andra format gör det svårare att komma åt informationen eftersom de ofta kräver annan programvara. Vi kommer att fortsätta att använda PDF:er men kommer se till så att dessa görs tillgängliga.

Sidoregioner
Sidan bör vara indelad i regioner eller ARIA landmarks som identifierar signifikanta områden på sidan, exempelvis header, navigation, main content och footer. Sådana landmarks saknas övergripande på sidan samt på de individuella gymnasieskolornas webbsidorna.

Sökfältet
Formuläret bör ha roll search. Input-fältet bör ha beskrivande aria-label. Vi kommer att lägga till role search på formuläret och aria-label med beskrivande text på inputfältet.

Tab-genväg till innehåll och meny
När man tabbar längst upp på sidan dyker det upp en meny som ska ta dig direkt till innehållet på webbplatsen, alternativt menyn. Ingen av dessa alternativ fungerar idag på de olika startsidorna, samt "Hoppa till huvudnavigeringen" fungerar inte på någon sida. Vi kommer att säkerställa att rätt id är inskrivet dels på menyn, dels på den div som har innehållet.

Bildspelen
Bildspelen kommer att tas bort och ersättas av en h1 och flytta ut länkarna från bildspelet någon annanstans. Förslagsvis kommer vi ha en statisk bild i samband med h1:an.

Rubriknivåer
H1-rubriker saknas på startsidorna. Kommer åtgärdas i samband med att bildspelen tas bort.

Mobilmenyn
Sidor med mobilmenyer likt bilden nedan saknar en form label och validerar inte. Vi kommer att skapa en label och koppla till valen av sida.

Redundanta title-texter
Vid vissa ställen på sidan finns det reduntanta title-texter i länkar, dvs title-värdet är identiskt med länktexten. Title-attributet är tänkt att användas för någon ytterligare information om länken och bör ej vara identisk med elementets text eller alt-text.

Validering
Vi testade ett slumpmässigt urval av sidor för att se om de validerar. Samtliga sidor har samma problem som startsidan med att html-attributen inte är skrivna korrekt enligt webbstandard.

Färgkontrast
Kontrasten mellan våra hemsidors länkfärger och bakgrundsfärger på webbsidorna är för låg och kommer att åtgärdas.

Formulär
Det finns en rad tillgänglighetsproblem i några enkäter som ligger på våra webbsidor. Dessa är gjorda i Xforms och bör inom kort ersättas av formulär i Google Forms istället.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 31 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av https://www.gyf.se/ och dess underliggande webbplatser:

https://www.gyf.se/sv/komvux/

https://www.gyf.se/sv/gymnasiesarskolan/

https://www.gyf.se/sv/larskaggskolan/

https://www.gyf.se/sv/jennynystromsskolan/

https://www.gyf.se/sv/stagneliusskolan/

https://www.gyf.se/sv/olandsutbildningscenter/

https://www.gyf.se/sv/restaurangochcafe/

TietoEVRY har gjort en oberoende granskning av https://www.gyf.se/

Senaste bedömningen gjordes den 4 september 2020.

Granskningsmetod

De verktyg som utvärderingen har använt sig av är t.ex:

  • WAVE
  • Tota11y
  • Webbläsaren Firefox
  • Webbläsaren Chrome
  • W3C Markup Validation Service
  • http://ace.useit.se/

Granskningsrapport

Här kan ni läsa den tillgänglighetsanalys som Kalmarsunds gymnasieförbund har genomfört på våra webbsidor.

Granskningsrapport/Tillgänglighetsanalys (PDF)

Webbplatsen publicerades den 13 juni 2012.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.