Lars Kaggskolan / Om skolan / Vår vision

Vår vision

Elever som löder högtalare

På Lars Kaggskolan i Kalmar finns det 140 anställda, varav 100 lärare, som hjälper gymnasieungdomar att våga ta klivet in i vuxenvärlden. Vi arbetar på att stärka ungdomarnas självförtroende, så att alla ska våga blomma ut, visa vad man kan och sedan, i kommande yrkesliv eller studier, våga använda de kunskaper och erfarenheter man fått. Vi på unika ”Kagg” hjälper Dig att förverkliga dina framtidsplaner!

Vår vision på Lars Kaggskolan är att alla ungdomar - utifrån sina individuella förutsättningar - ska öka sina kunskaper och förbättra sina förmågor under sina gymnasieår hos oss.

Det betyder att vi inte sparar på våra ansträngningar för att skapa ett klimat som stimulerar till ansvarstagande, nyfikenhet, lärande och personlig utveckling.