Ölands Gymnasium / Kontakt / Krisgrupp

Krisgrupp

Ölands Gymnasiums krisgrupp ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas vid t.ex. dödsfall eller olycka. Gruppen består av (ansvar i turordning):

Karin Hovmark, Rektor
Tlf arb: 0485-884 30, 0702-79 67 24

Ann-Christine Raun, Vård- och omsorgslärare
Tlf arb: 0485-884 36

Emma Linde, Planeringsassistent
Tlf arb: 0722-37 90 57

David Martinsson, Skolassistent
Tlf arb: 0485-884 20

Daniel Boström, Kurator
Tlf arb: 0485-884 25

Birgitta Karlsson, Skolsköterska
Tlf arb: 0485-884 26

Torgil Ekman, Kök- och restauranglärare
Tlf arb: 0485-850 03

Claudia Schwartz, Lärare SFI
Tlf arb: 0485-884 42