Skolmåltider

Våra elever äter i Victoriaskolans matsal.

Du når köket på telefon 0485-842 90