Ölands Gymnasium / Om skolan

Välkommen till Ölands Gymnasium!

Hos oss ryms många skolverksamheter under samma tag. Sammanlagt har vi ca 250 studerande på skolan.

Språkintroduktionsprogrammet – en utbildning med fokus på svenska språket för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige.

Vård- och omsorgsutbildning – en yrkesutbildning för vuxna där du efter genomförd utbildning har undersköterskekompetens.

Köks- och restaurangutbildning – en yrkesutbildning för vuxna där du utbildar dig till kock.

Gymnasial vuxenutbildning – en utbildning för dig som vill utöka din kompetens, få grundläggande behörighet eller särskild till högskola eller universitet.

Grundläggande vuxenutbildning – en utbildning som syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet samt möjliggör fortsatta studier på gymnasial nivå.

SFI (svenska för invandrare) – en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

LärVux – en utbildning där målet är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande, med utgångspunkt i den enskildes behov och förutsättningar.

Redan elev hos oss?

Klicka Dig vidare till kunskapsporten! Där hittar Du all praktisk information Du behöver för dina studier. Självklar är Du som funderar på att börja hos oss varmt välkommen också!

Kunskapsporten