Ölands Gymnasium / Om skolan

Välkommen till Ölands Gymnasium!

Hos oss ryms många skolverksamheter under samma tak. Sammanlagt har vi ca 250 studerande på skolan.

Språkintroduktionsprogrammet – en utbildning med fokus på svenska språket för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige.

Vård- och omsorgsutbildning – en yrkesutbildning för vuxna där du efter genomförd utbildning har undersköterskekompetens.

Köks- och restaurangutbildning – en yrkesutbildning för vuxna där du utbildar dig till kock.

Gymnasial vuxenutbildning – en utbildning för dig som vill utöka din kompetens, få grundläggande behörighet eller särskild till högskola eller universitet.

Grundläggande vuxenutbildning – en utbildning som syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet samt möjliggör fortsatta studier på gymnasial nivå.

SFI (svenska för invandrare) – en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

LärVux – en utbildning där målet är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande, med utgångspunkt i den enskildes behov och förutsättningar.