Studietider

Studietiderna är gemensamma för alla elever som läser reguljära kurser på på skolan. För dig som läser kurs på distans eller i annan form kan andra, enskilda, tider gälla.

Start- och slutdatum för just dina kurser kan du alltid se i Dexter.

Observera att det inte finns några lov på Komvux. Är man ledig från skolan innebär det inte ledighet från studierna.

Hösten 2018

Start: 2018-08-27
Slut: 2019-01-11

Våren 2019 - med reservation för förändringar!

Start: 2019-01-14
Slut: 2019-05-31