Ölands utbildningscenter / Komvux / Svenska för invandrare

Svenska för invandrare - SFI

Eleverna i våra SFI-grupper talat tillsammans 16 olika spårk; arabiska, engelska, estniska, filipino, fulbe, jola, kurdiska, litauiska, mandarin, mandinka , persiska, polska, ryska, thailändska, wolof och svenska.

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags- samhälls och arbetsliv.

Studiebesök på Capellagården.

Vi arbetar aktivt med digitalaverktyg såsom iPads som specialanpassas för elevernas behov med exempelvis lexikon och läsappar. Under hösten 2013 erhöll vi statsbidrag för att köpa in digitala verktyg, vi har nu 13 stycken ipads som används av våra elever varje dag.

Du har möjlighet att kombinera Dina studier i SFI med extra läs och skrivträning, förvärsarbete, praktik, validering eller annan utbildning. Efter avslutad kurs och godkänt SFI-test utfärdas ett betyg. Intyg kan också ges.

Ansökan

 

Läs mer om SFI hos Skolverket