Gymnasium

Introduktionsprogrammet IM

Fem olika introduktionsprogram kan ge dig som är obehörig till nationella program nya möjligheter. Via programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för jobb eller gå vidare till annan skola. På Ölands utbildningscenter erbjuder vi språkintroduktion.

Språkintroduktion (IMSPR)

Språkintroduktion ska ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Förutom svenska får du bland annat läsa matematik, engelska och idrott.

Språkintroduktionen är inte en sökbar utbildning, den anpassas efter varje enskild elevs behov. Utbildningen måste påbörjas senast den första kalenderhalvåret det år då eleven fyller 20 år. För asylsökande och för de med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller att utbildningen måste påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Skolverket

Du kan läsa mer om introduktionsprogram och språkintroduktionsprogrammet på Skolverkets webbplats. (Länkarna öppnas i nytt fönster/ny flik)

Introduktionsprogram

Språkintroduktionsprogram