Krisgrupp

Ölands Gymnasiums krisgrupp ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas vid t.ex. dödsfall eller olycka. Gruppen består av (ansvar i turordning):

Karin Hovmark, Rektor
Tlf arb: 0485-884 30, 0702-79 67 24

Ann-Christine Raun, Lärare
Tlf arb: 0485-884 36

Emma Linde, Planeringsassistent
Tlf arb: 0722-37 90 57

Hanna Nyborg, Skolassistent
Tlf arb: 0485-884 20

Torgil Ekman, Lärare

Claudia Schwartz, Lärare
Tlf arb: 0485-884 36