Frånvaroanmälan

Sjuk eller ledig? Glöm inte att meddela skolan om Du inte kommer att delta i undervisningen!

Frånvaroanmälan elever

Frånvaroanmälan görs via Talsvar i god tid innan lektionen börjar. Detta gäller även del av dag och t ex besök hos tandläkare eller läkare.

Frånvaroanmälan görs via Talsvar, telefon 0480-45 19 00

Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro via Talsvar. Myndig elev kan anmäla sig själv via Talsvar.

Instruktion:
Tryck in personens 10-siffriga personnummer.
Tryck 9 för att anmäla frånvaro för hela dagen idag, eller ange med 6 siffror frånvarons startdatum (i formatet år-mån-dag).
Ange klockslag eller tryck 9 för hela dagen.
Ange med 6 siffror frånvarons slutdatum och klockslag (om det gäller del av dag) eller tryck 9 för resterande tid av dagen.
Klockslag anges i formatet ttmm ex.vis 0930.

En återkoppling om att anmälan är registerad går ut till dig via sms och/eller epost. För att kunna få sms och/eller e-postaviseringar behöver du gå in i Dexter och skriva in det mobilnummer och/eller e-post du vill att aviseringen ska komma till. Vi rekommenderar dig att fylla i både mobilnummer och e-post.

Elever på APL ska dessutom sjukanmäla sig direkt till arbetsplatsen.

Skolans avisering av ogiltig frånvaro

Första lektionen på dagen när läraren kvitterar och fyller i ogiltig frånvaro eller sen ankomst kommer ett sms och/eller en e-post skickas till dig. Det kommer bara skickas en avisering per dag.

Skolk och studiebidraget

Vid upprepad ogiltig frånvaro finns risken att CSN dras in för eleven. Skolan rapporterar till CSN som beslutar om den ogiltiga frånvaron är av den omfattningen att studiebidrag inte ska utbetalas.

Det är CSN, inte skolan, som avgör om Du är berättigad studiebidrag.

Kunskapsporten